Go to Brand – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, 3.3.3 PO IR

Go to Brand, czyli poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Iteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).

Celem realizacji poddziałania Go to Brand w konkursie w roku 2019 jest promocja rozwoju eksportu i udzielenie wsparcia finansowego na działania promocyjne określone w:

Obsługujemy kompleksowo poddziałanie Go To Brand oraz inne działania umożliwiające uzyskanie dofinansowania na rozwój eksportu:

 • prowadzimy projekty na terenie całej Polski
 • realizujemy projekty Go To Brand dla wnioskodawców i beneficjentów m.in. z miast: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź, Białystok, Bielsko-Biała, Żywiec, Czeladź, Bytom i innych

Posiadamy 10 lat udokumentowanego doświadczenia w obsłudze dotacji na rozwój eksportu.

Sprawdź zrealizowane przez nas projekty i referencje !

Go To Brand 2019

GO TO BRAND 2019 – konkurs nr 5

 • ogłoszenie konkursu: 25 stycznia 2019 r. – sprawdź szczegóły !
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 25 lutego 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 r. (g. 16.00)

Konkurs zakończony – sprawdź wyniki i listę wybranych projektów !

Jesteś zainteresowany uzyskaniem informacji na temat Go To Brand i naszej oferty w zakresie jego obsługi ?

Go to Brand – założenia ogólne

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP, tzn. mikro, mali i średni przedsiębiorcy

na jakie typy projektów można uzyskać dofinansowanie?

 • dofinansowanie udzielane jest m.in. na takie działania jak: udział w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, usługi doradcze, a także na działania związane z produkcją materiałów reklamowych (ulotki, katalogi, spoty reklamowe, filmy promocyjne, przygotowanie i tłumaczenie stron internetowych)
 • dla przedsiębiorstw, które uczestniczyć będą w programach promocji opracowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Go To Brand ma na celu promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki (MPG).

Wnioskodawcy i Beneficjenci poddziałania 3.3.3 PO IR – Go To Brand – są zobowiązani do używania Marki Polskiej Gospodarki (MPG) w trakcie realizacji działań promocyjnych w ramach projektu, w tym w szczególności na stoiskach wystawienniczych (wizualizacja i projekt Panelu promocyjnego MPG).

Go to Brand – zasady finansowania projektów

Wsparcie finansowe w ramach poddziałania 3.3.3, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand skierowane jest do:

 • wybranych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 12 branż: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branża kosmetyczna, branża meblarska, sektor usług prozdrowotnych.

Maksymalna wartość projektu i dofinansowania

 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln złotych.
 • maksymalna wartość dofinansowania dla projektu w konkursie Go To Brand 2019 może wynieść 430 280,00 złotych

Wartość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od:

 • skali przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie)
 • lokalizacji projektu (woj. mazowieckie, pozostałe województwa)
 • rodzaju pomocy, z której Wnioskodawca planuje skorzystać (pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis)
 1. dla pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50%
 2. dla pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50%
 3. tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów całego projektu:
 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Czytaj także >> Wydatki kwalifikowane; kwoty ryczałtowe; archiwum konkursów Go To Brand >> (Strona: 2)