DZIAŁANIE 3.2. INNOWACJE W MŚP / INWESTYCJE W MŚP – RPO woj. śląskie – informacja o konkursie 2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

Nabór wniosków przewidziany został w okresie 28.04 – 23.06.2020 i podzielony został na 4 rundy:

RUNDA I:

Termin, od którego można składać wnioski – 28 kwietnia 2020 r. (od godziny 8:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 12 maja 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA II:

Termin, od którego można składać wnioski – 12 maja 2020 r. (od godziny 12:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 26 maja 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA III:

Termin, od którego można składać wnioski – 26 maja 2020 r. (od godziny 12:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 9 czerwca 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA IV:

Termin, od którego można składać wnioski – 9 czerwca 2020 r. (od godziny 12:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 23 czerwca 2020 r. (do godziny 12:00:00).

Orientacyjne terminy rozstrzygnięcia konkursu:

RUNDA I: CZERWIEC 2020, II kwartał 2020;

RUNDA II: LIPIEC 2020, III kwartał 2020;

RUNDA III: LIPIEC 2020, III kwartał 2020;

RUNDA IV: SIERPIEŃ 2020, III kwartał 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu.