FENG 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG 2021-2027 zatwierdzony przez KE

Zgodnie z informacją źródłową:

„27 września 2022 roku Komisja Europejska (KE) wydała decyzję nr C(2022) 6985 final zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Wydanie decyzji  kończy etap negocjacji Program FENG, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 6 grudnia 2021 r. Obecnie uruchamiamy etap wdrażania programu.

Kolejne działania przewidują zawarcie porozumień pomiędzy Ministerstwem a instytucjami, które będą odpowiadały za organizację konkursów. Powołanie Komitetu Monitorującego FENG, którego zadaniem będzie przyjęcie kryteriów wyboru projektów. Pracują już Grupy robocze, w ramach których konsultujemy propozycje kryteriów wyboru projektów  m.in. dla I priorytetu FENG i Kredytu na innowacje technologiczne W skład Grup roboczych wchodzą przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Liczymy, że dzięki efektywnej współpracy możliwe będzie jak najszybsze uruchomienie naborów.” 

Więcej na temat Programu FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027) – program zatwierdzony przez KE – w wersji z dnia 27.09.2022