Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW) – wspiera powstawanie nowych pomysłów oraz start-upów w województwach z regionu Polski Wschodniej
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów przewiduje 2 poddziałania:
  • Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – program pilotażowy
  • Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej