Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO)

Główne typy przedsięwzięć, które przewiduje Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja:

  • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  • promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Termin składania wniosków: 23.09.2015 – 30.09.2015

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2016

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 350 000,00 Euro

Instytucja Ogłaszająca konkurs: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – http://ocrg.opolskie.pl/

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja – ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja