Go To Brand 2021 – Poddziałanie 3.3.3 PO IR

Go To Brand 2020 – Koszty kwalifikowane

Do działań promocyjnych, które mogą być finansowe przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:
a) misje wyjazdowe,
b) misje przyjazdowe,
c) stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
d) zakup usługi doradczej,
e) dodatkowe działania promocyjne.

Szczegółowy katalog wydatków – analogiczny jak dla 2019 r.

Zasady rozliczania wydatków

Wszystkie projekty w konkursie Go To Brand 2020 rozliczane są na bazie metody uproszczonej, w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Stanowi to duże ułatwienie przy rozliczaniu projektów, gdyż:

  • Wydatki rozliczane kwotami ryczałtowymi są traktowane jako wydatki poniesione
  • Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych
  • Jest natomiast zobowiązany do posiadania dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu dla danego działania, wykonanie produktów i zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie

Do wydatków rozliczanych kwotami ryczałtowymi nie stosuje się procedur wyboru wykonawców, o których mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych kwalifikowalności – „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

Pozyskaj dofinansowanie w konkursie Go To Brand 2020 !

  • Czy zainteresowały Cię informacje na temat Go To Brand 2020 ?
  • Planujesz rozwijać eksport lub wprowadzić swoje produkty na rynek miedzynarodowy ?
  • Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania dla Twojego projektu ?
  • A może jesteś zainteresowany współpracą przy rozliczaniu dofinansowania w ramach projektu Go To Brand ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie odpowiemy !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin