Go To Brand 2021 – Poddziałanie 3.3.3 PO IR

Go To Brand 2021 – EXPO 2020 Dubaj

Perspektywa dotacyjna 2014-2020 została zakończona, jednakże w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziano kontynuację działań, związanych z promocją polskich MŚP na rynkach zagranicznych, rozpoczętych w ramach projektów Go To Brand.

👉 Zachęcamy zatem do zapoznania się z informacjami na temat działania 2.25 FENG – Promocja Marki Innowacyjnych MŚP

Archiwum

W 2021 roku przewidziany został konkurs Go To Brand 2021 w formule EXPO 2020 Dubaj (konkurs nr 8/2021) – podobnie jak w przypadku konkursu nr 7/2020 w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR; Go To Brand – EXPO 2020.

Powyższe wynika z faktu przesunięcia o rok wystawy EXPO 2020 oraz zmian wprowadzonych w programie promocji.

Jest to konkurs mający na celu wsparcie finansowe uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

 • planowane ogłoszenie konkursu: 27 stycznia 2021 r.
 • planowane rozpoczęcie naboru wniosków: 26 lutego 2021 r.
 • planowane zakończenie naboru wniosków: 29 marca 2021 r. (konkurs zakończony – SPRAWDŹ WYNIKI !)
 • planowana pula środków: 50 mln złotych:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 15 000 000,00 zł
  • dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 35 000 000,00 zł
 • Termin realizacji Programu: 2 marca 2020 r. – 30 września 2022 r.

WYNIKI KONKURSU – poznaj listę projektów wybranych do dofinansowania !

Informacje archiwalne

GO TO BRAND 2020 – KONKURS nr 6

INFORMACJE NA TEMAT GO TO BRAND 2020

Go to Brand to działanie realizowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020, pozwalające na uzyskanie dofinansowania na rozwój działań eksportowych, co znacząco ułatwia umiędzynarodowienie działalności.

Pełna nazwa programu to poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Głównym celem Go To Brand jest udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) uczestniczącym w programach promocji wskazanych przez PARP. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki (MPG), przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Promocja realizowana jest w szczególności za pośrednictwem udziału w targach i misjach gospodarczych, co dla wielu eksporterów stanowi główne medium prezentacji swoich produktów.

Oprócz w/w podstawowych form promocji, Go To Brand oferuje szereg innych możliwości wsparcia promocyjnego dla rozwoju eksportu, do których należą m. in. produkcja różnego typu materiałów promocyjnych, filmów i spotów reklamowych oraz tworzenie stron internetowych i reklama w wyszukiwarkach, dzięki czemu projekty stają się bardziej kompletne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie Go To Brand

 • wyłącznie przedsiębiorcy MŚP
 • posiadający siedzibę lub oddział na terenie Polski (w konkursie nr 6/2020 nie mogą ubiegać się o wsparcie przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego)
 • funkcjonujący w co najmniej jednej z 12 branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym ( biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branża kosmetyczna, branża meblarska, sektor usług prozdrowotnych)

Należy zwrócić uwagę, że wszyscy Wnioskodawcy i Beneficjenci poddziałania Go To Brand są zobowiązani do używania Marki Polskiej Gospodarki (MPG) w trakcie realizacji działań promocyjnych w ramach projektu, w tym w szczególności na stoiskach wystawienniczych (wizualizacja i projekt Panelu promocyjnego MPG).

Kwoty dofinansowania projektów

 • Maksymalna wartość dofinansowania dla Go To Brand 2020: 425 670,00 złotych (równowartość kwoty 100 tys. EUR wg przyjętego kursu)
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 000 000 złotych

Intensywność wsparcia

Wartość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od:

 • skali przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie)
 • rodzaju pomocy, z której Wnioskodawca planuje korzystać (pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis)

Co do szczegółów, kształtuje się natomiast jak poniżej:

 1. dla realizacji projektu z pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50%
 2. w przypadku realizacji projektu z pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50%
 3. przy wyborze tylko pomocy de minimis dla kosztów całego projektu:
 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania Go To Brand 2020 ?

Czytaj także >> Koszty kwalifikowane; zasady rozliczania wydatków >> (Strona: 2)