Go To Brand 2019 – Poddziałanie 3.3.3 PO IR

Go to Brand 2019 to działanie realizowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020, pozwalające na uzyskanie dofinansowania na rozwój działań eksportowych, co znacząco ułatwia umiędzynarodowienie działalności.

Pełna nazwa programu to poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Głównym celem Go To Brand 2019 jest udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) uczestniczącym w programach promocji wskazanych przez PARP. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki (MPG), przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Promocja realizowana jest w szczególności za pośrednictwem udziału w targach i misjach gospodarczych, co dla wielu eksporterów stanowi główne medium prezentacji swoich produktów.

Oprócz w/w podstawowych form promocji, Go To Brand 2019 oferuje szereg innych możliwości wsparcia promocyjnego dla rozwoju eksportu, do których należą m.in.: usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia, czy też produkcja wszelkiego typu materiałów promocyjnych oraz tworzenie stron internetowych, dzięki czemu projekty stają się bardziej kompletne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie Go To Brand 2019

 • wyłącznie przedsiębiorcy MŚP
 • posiadający siedzibę lub oddział na terenie Polski
 • funkcjonujący w co najmniej jednej z 12 branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym ( biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branża kosmetyczna, branża meblarska, sektor usług prozdrowotnych)

Należy zwrócić uwagę, że wszyscy Wnioskodawcy i Beneficjenci poddziałania Go To Brand są zobowiązani do używania Marki Polskiej Gospodarki (MPG) w trakcie realizacji działań promocyjnych w ramach projektu, w tym w szczególności na stoiskach wystawienniczych (wizualizacja i projekt Panelu promocyjnego MPG).

Kwoty dofinansowania projektów

 • Maksymalna wartość dofinansowania dla Go To Brand 2019: 430 280,00 złotych
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 000 000 złotych

Intensywność wsparcia

Wartość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od:

 • skali przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie)
 • lokalizacji projektu (woj. mazowieckie lub inne województwa)
 • rodzaju pomocy, z której Wnioskodawca planuje korzystać (pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis)

Co do szczegółów, kształtuje się natomiast jak poniżej:

 1. dla realizacji projektu z pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50%
 2. w przypadku realizacji projektu z pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50%
 3. przy wyborze tylko pomocy de minimis dla kosztów całego projektu:
 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

GO TO BRAND 2019 – konkurs nr 5

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 25 lutego 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 r. (g. 16.00)
 • konkurs zakończony

Sprawdź wyniki i listę projektów rekomendowanych do dofinansowania !

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania Go To Brand 2019 ?

Czytaj także >> Koszty kwalifikowane; zasady rozliczania wydatków >> (Strona: 2)