Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Jakie fundusze dla przedsiębiorstw ?

Mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa, a więc sektor MŚP, stanowią 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. W związku z tym to właśnie sektor MŚP stanowi głównie o konkurencyjności polskiej gospodarki, a zatem to dla niego w dużej mierze dedykowane będą środki z Funduszy Europejskich, które przewiduje nowa perspektywa finansowa 2014-2020. M.in. właśnie dlatego w dniu 23 stycznia 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Związek Rzemiosła Polskiego zorganizowały konferencję, podczas której zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania dla tej grupy, które zaoferuje nowa perspektywa finansowa w ramach dotacji unijnych.

Zgodnie z informacjami, nowa perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje wsparcie dla  przedsiębiorców z trzech głównych źródeł – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Komisja Europejska, w rozporządzeniach unijnych na nową perspektywę, wskazała w jedenastu ogólnych punktach (tzw. celach tematycznych) obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Na dwa z tych celów, które są skierowane bezpośrednio do firm i dotyczą ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności  przewidziano (w ramach ww. programów), prawie 16 mld euro. Te pieniądze będą budować konkurencyjność polskiej gospodarki głównie poprzez innowacje, które mają powstawać dzięki współpracy przedsiębiorców i naukowców.

Nowa perspektywa finansowa przewiduje, że w latach 2014-2020 zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych. Tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane będą dotacje.  Ze względu na fakt, iż konieczne jest zapewnienie wsparcia dla firm także po 2020 roku, gdy środki z budżetu UE dla Polski nie będą już tak duże, już teraz muszą zostać podjęte decyzje, które nie będą odpowiadać wyłącznie na potrzeby widoczne dzisiaj. Taką możliwość oferują właśnie instrumenty zwrotne, dzięki temu, że pieniądze są wielokrotnie obracane. Dużym ich plusem jest także to, że nie zaburzają one równowagi rynkowej.

W trakcie konferencji przedstawione zostały także oczekiwania przedsiębiorców co do nowego rozdania unijnych funduszy na konkurencyjność i innowacyjność. Podniesione zostały kwestie dotyczące instrumentów zwrotnych, usług szkoleniowo-doradczych, potrzeby wyodrębnienia w programach działań skierowanych tylko do mikroprzedsiębiorstw oraz zastosowania nowego podejścia do definiowania innowacyjności. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 zakłada duży nacisk na programy pomocowe dla sektora MŚP, w szczególności w zakresie inwestycji firm w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności.