Nowe instrumenty w ramach PO IR – konsultacje Startera i BiNestu

W piątek 13 czerwca br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie proponowanych instrumentów kapitałowych wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Spotkanie prowadził Pan Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele inkubatorów, funduszy inwestycyjnych i sieci aniołów biznesu, inwestorzy oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Jako pierwszy, zaprezentowany został Starter- instrument będący kontynuacją Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentami działania będą podmioty działające na rzecz innowacyjności, dostarczające kapitał pomysłodawcom lub początkującym przedsiębiorcom w zamian za udziały/akcje w spółce utworzonej w celu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania.

Po prezentacji Stratera głos został oddany zaproszonym gościom, którzy ocenili założenia instrumentu, zadawali wiele pytań, a także podzielili się z przedstawicielami PARP ciekawymi rozwiązaniami, które mogłyby być zastosowane w nowej perspektywie.

Po dyskusji na temat Startera Dyrektor Michał Bańka zaprezentował kolejny instrument- BizNest.  Proponowane działanie będzie miało na celu aktywizację inwestorów prywatnych oraz grupowe inwestowanie w innowacyjne firmy. Po prezentacji głos ponownie został oddany gościom, którzy chętnie odnosili się do propozycji PARP.

Konsultacje nowych instrumentów były bardzo konstruktywne, a wyciągnięte wnioski pozwolą pracownikom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dopracować nowe instrumenty zgodnie z realnymi potrzebami rynku.

Źródło: Tekst zaczerpnięty ze strony internetowej PARP