Program Inteligentny Rozwój (PO IR) oczekuję na decyzję Komisji Europejskiej

Dnia 21 stycznia 2015 r. pojawiła się oficjalna informacja, że Program Inteligentny Rozwój (PO IR) – ostateczny projekt – został uzgodniony z Komisją Europejską i obecnie przechodzi, w ramach KE, wieloetapowy proces zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca. Program Inteligentny Rozwój (PO IR) był negocjowany do 19 grudnia 2014 r. Tego dnia Program Inteligentny Rozwój (PO IR) został wysłany do Brukseli. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską to koniec stycznia 2015 r.

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) to drugi pod względem budżetu program realizowany w Polsce na lata 2014-2020. To także największy w skali całej Unii Europejskiej krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Dzięki jego funduszom przedsiębiorcy zyskają szansę na zwiększenie nakładów B+R i współpracę przy projektach z naukowcami na szerszą niż dotąd skalę, co przełoży się na liczbę skomercjalizowanych rozwiązań. Program przyczyni się również do rozwoju innowacyjności firm.

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do rynku”, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), w szczególności takie jak parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw. Wsparcie tego typu będzie miało charakter popytowy, tzn. zostanie indywidualnie dostosowane do potrzeb firm oraz będzie modelowane w oparciu o sygnały płynące z rynku.

Wybrane instrumenty Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) kierowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi.

Część pieniędzy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja powinna podnieść pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Na realizację Programu przeznaczono 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, a więc niemal 36 mld zł. Zachęcamy również do śledzenia aktualnych wiadomości na temat Programu na nowouruchomionym serwisie PO IR.

Dokumenty Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) można pobrać z dedykowanego serwisu Programu www.poir.gov.pl w zakładce dokumenty.

Źródło: Oficjalny Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl