RPO woj. mazowieckie – 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – nabór wniosków przedłużony !

Niniejszym informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 – 2020 – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

został przedłużony do dnia 12 września 2016 roku.

Treść komunikatu