Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Parlament Europejski

👉 Poznaj założenia dotyczące nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskie 2021-2027

Informacje archiwalne

Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 został uchwalony. Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego zakończyło wielomiesięczny proces ustalania ostatecznego jego kształtu. Nowy budżet UE został uzgodniony przez przywódców państw Unii Europejskiej na szczycie w lutym bieżącego roku. Po trwających blisko 9 miesięcy negocjacjach z rządami krajów członkowskich, Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził wysokość i rozkład wydatków Wspólnoty w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 ustalono na poziomie 960 mld euro, co stanowi sumę o 33 mld euro mniejszą niż w latach 2007-2013. Po raz pierwszy zdarza się zatem, aby środki przewidziane w ramach nowej perspektywy finansowej były niższe niż w poprzedniej. Eurodeputowanym udało się natomiast wynegocjować większą elastyczność dysponowania środkami, jak również zwiększenie swobody Brukseli w zakresie kontrolowania i ratowania niewykorzystanych środków. Pieniądze, które nie zostały wykorzystane dotychczas wracały do krajów płatników, podczas gdy nowa perspektywa zakłada pozostawienie ich w kasie Wspólnoty, a także możliwość ich przesuwania pomiędzy poszczególnymi latami i działami.

W porównaniu do wydatków w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w znacznym stopniu zwiększy środki na poprawę konkurencyjności, które wynosić będą 125,6 mld euro wobec blisko 89 mld euro w latach 2007-2013. Największą część środków przeznaczono na politykę spójności (325,1 mld euro) oraz rolnictwo (373,2 mld euro).

Polska, jako jeden z nielicznych krajów członkowskich, otrzyma więcej środków niż w trwającej aktualnie perspektywie. Fundusze Europejskie 2014-2020 przewidują, iż nasz kraj pozostanie nadal największym beneficjentem środków unijnych. Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidział dla Polski 105,8 mld euro, z czego aż 72,9 miliarda euro na politykę spójności oraz 28,5 mld euro na wspólną politykę rolną. Wykorzystanie nowych funduszy będzie jednak trudniejsze ze względu na zaostrzenie wymogów proceduralnych. Wysokość składek wpłacanych przez nasz kraj do wspólnego budżetu wyniesie natomiast około 30 mld euro.