Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO) – Konkurs ogłoszony !

Informujemy, iż Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

Termin składania wniosków: 23.09.2015 – 30.09.2015

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadające swoją prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji  istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych
    i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Maksymalna intensywność wsparcia to 70% wydatków kwalifikowanych.