Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO) – Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach:

Główne typy przedsięwzięć:

  • budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  • finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji

Przewidziane nabory w roku 2015: IV kwartał 2015 r.