RPO 2014-2020

RPO 2014-2020 – Informacje archiwalne

Fundusze Europejskie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 przewidują do realizacji 16 programów regionalnych (RPO 2014-2020). Regionalne Programy Operacyjne przygotowane zostały dla:

  • 15 regionów słabiej rozwiniętych
  • oraz dla województwa mazowieckiego, które w nowej perspektywie finansowej kwalifikuje się jako region lepiej rozwinięty.

Regionalne programy operacyjne (RPO 2014-2020) w ramach perspektywy przedstawiają się jak poniżej:

L.p Regionalny Program Operacyjny dla danego województwa
1 Regionalny Program dla Województwa Dolnośląskiego
2 Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3 Regionalny Program Województwa Lubelskiego
4 Lubuski Program Regionalny
5 Regionalny Program Województwa Łódzkiego
6 Małopolski Program Regionalny
7 Regionalny Program Województwa Mazowieckiego
8 Regionalny Program Województwa Opolskiego
9 Regionalny Program Województwa Podkarpackiego
10 Regionalny Program Województwa Podlaskiego
11 Regionalny Program dla Województwa Pomorskiego
12 Regionalny Program Województwa Śląskiego
13 Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego
14 Regionalny Program Warmia i Mazury
15 Wielkopolski Program Regionalny
16 Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego

Podział środków pomiędzy poszczególne województwa na potrzeby RPO 2014-2020 kształtuje się zgodnie z informacjami przedstawionymi dla Polityki Spójności.

Ponadto skrótowe, syntetyczne informacje w tym zakresie na temat poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są tutaj.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020) przewidują także wsparcie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw. Wsparcie internacjonalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 realizowane będzie zatem nie tylko na szczeblu krajowym, ale także w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO 2014-2020), przewidzianych dla danego województwa.

Zapytaj o szczegóły w jaki sposób pozyskać dofinansowanie na rozwój Twojej firmy !

To także może Cię zainteresować