Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP)

Program zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 7 grudnia 2022.

Informacja na temat zatwierdzenia programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP) przez KE oraz wersja Programu do pobrania.

W dniu 7 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Łącznie do zagospodarowania w najbliższych latach jest budżet o wartości 1 751,8 mln euro, z czego 1 254,4 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 497,4 mln euro stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W przeliczeniu na PLN są to środki w wysokości blisko 8 i pół miliarda złotych!

Środki te pozwolą na realizację projektów z obszarów wsparcia, takich jak: przedsiębiorczość, energetyka, klimat, środowisko, mobilność miejska i transport, infrastruktura edukacyjna, społeczna i zdrowotna, kultura i turystyka oraz instrumenty terytorialne, a także projekty z zakresu EFS+, tj. usługi społeczne, edukacja, zdrowie i rynek pracy.

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o możliwości uzyskania dotacji

To także może Cię zainteresować