Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Program zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 05 grudnia 2022.

W ramach programu FEWiM na Warmię i Mazury ma wpłynąć ponad 1 mld 786 mln euro dofinansowania. Fundusze Europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa. Wśród priorytetów programu są: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu.

Informacje na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz wersja programu zatwierdzona przez KE.

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o możliwości uzyskania dotacji

To także może Cię zainteresować