Go To Brand 2021 EXPO Dubaj – znany jest termin naboru !

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków na 2021 rok dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, znany jest termin konkursu Go To Brand 2021.

Konkurs Go To Brand 2021 zaplanowany został w formule EXPO Dubajwsparcie MŚP uczestniczących w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

  • Planowany termin ogłoszenia konkursu Go To Brand 2021: 27 stycznia 2021
  • Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków
  • Go To Brand 2021: 26 lutego 2021
  • Planowany termin zakończenia naboru wniosków Go To Brand 2021: 29 marca 2021
  • Łączna przewidziana pula środków na dofinansowanie projektów: 50 mln złotych