rozliczanie dotacji unijnych - RP CONSULTING

Rozliczanie dotacji unijnych

Rozliczanie dotacji unijnych – rozliczanie dofinansowania z Funduszy Europejskich:

 • weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (dla projektów realizowanych w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki)
 • weryfikacja dokumentów potwierdzających realizację zadań (dla projektów realizowanych w oparciu o metody uproszczone – np. kwoty ryczałtowe)
 • obsługa procedury zamówień w Bazie Konkurencyjności
 • postępowania ofertowe (zasada konkurencyjności, zasada rozeznania rynku)
 • prowadzenie projektów i kontaktów z instytucjami finansującymi
 • koordynowanie wdrażania harmonogramów rzeczowo-finansowych
 • przygotowanie i aktualizacje harmonogramów płatności
 • SL2014 – wnioski o płatność (sprawozdawcze, zaliczkowe, pośrednie, końcowe)

Oferujemy rozliczanie dotacji unijnych:

 1. dla projektów realizowanych w oparciu o metody uproszczone (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe) – rozliczanie w oparciu o potwierdzenie realizacji wskaźnika dla kwoty ryczałtowej/stawki jednostkowej;
 2. dla projektów realizowanych w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki, w tym realizację procedury zamówień – rozliczanie w oparciu o dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy.

Sprawdź, w jaki sposób pracujemy przy rozliczaniu dotacji !

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o rozliczenie Twojej dotacji

Rozliczanie dotacji unijnych – nasze doświadczenie

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji ukierunkowanych na rozwój eksportu (np. Go To Brand 333 PO IR, Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP 332 RPO WM, 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO PW).

Prowadzimy i rozliczamy także projekty inwestycyjne, ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności MŚP (np. 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców) oraz wdrażanie rozwiązań cyfryzacyjnych (np. 6.2 POIR Bony na cyfryzację).

 • Pozyskujemy i rozliczamy dotacje od 2009 roku.

Posiadamy ponad 12-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów związanych z pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich i rozliczaniem dotacji:

ZASADY WSPÓŁPRACY

Oferujemy bardzo elastyczne zasady współpracy przy rozliczaniu dotacji:

1. rozliczenie wyłącznie za wykonaną usługę na podstawie każdorazowej wyceny:

 • np. za dany wniosek o płatność
 • lub przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy danego zamówienia

2. rozliczenie w oparciu o stałą umowę współpracy:

 • płatność cykliczna, dokonywana po złożeniu każdego wniosku o płatność
 • bądź w formie opłaty zryczałtowanej (co miesiąc).

Ceny odnosimy indywidualnie do projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.