Szkolenia eksportowe

Szkolenia eksportowe są bezpośrednio związane z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. W szczególności wskazują w jaki sposób stworzyć skuteczny model biznesowy internacjonalizacji.

Kiedy podejmujesz decyzję o rozpoczęciu bądź rozwoju ekspansji zagranicznej, powinieneś posiadać wymaganą wiedzę, która pozwoli Ci sprawnie usystematyzować aktywność w zakresie internacjonalizacji. Dzięki temu Twoje działania będą efektywne.

Ważne są tutaj takie aspekty, jak przemyślany kierunek ekspansji, odpowiednio sporządzona strategia eksportowa (model biznesowy internacjonalizacji), znajomość zasad marketingu międzynarodowego. Istotne jest także rozeznanie w różnicach kulturowych i zwyczajach biznesowych, co znacząco ułatwi Ci prowadzenie działalności w danym kraju.

Kluczowy jest również taki element strategii eksportowej, jak podjęcie decyzji, w którym modelu wprowadzać będziesz swoje produkty na rynek eksportowy. Czy zdecydujesz się na analogiczny model w każdym z krajów, czy planujesz jego dywersyfikację, czy skorzystasz z eksportu pośredniego czy bezpośredniego, czy będziesz współpracował z partnerem handlowym B2B jako dystrybutorem, czy może zdecydujesz się wprowadzać produkty na rynek korzystając z własnych zasobów kadrowych.

Od tych wyborów bezpośrednio zależy skuteczność Twoich działań.

Te wszystkie kwestie wymagają przemyślenia, ale aby móc podjąć trafną decyzję, musisz posiadać wymagane informacje o trendach obowiązujących na wybranych przez Ciebie rynkach zagranicznych oraz w Twojej branży.

W tym zakresie najbardziej pomocne będą dedykowane szkolenia eksportowe, które mogą zostać skoncentrowane na najważniejszej, wybranej przez Ciebie tematyce, dostosowanej indywidualnie do Twoich preferencji.

Dzięki temu pozyskasz niezbędną wiedzę i w efekcie stworzysz optymalny model biznesowy internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Szkolenia eksportowe a dotacje

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw jest procesem wspieranym w niektórych programach realizowanych z Funduszy Europejskich zarówno na szczeblu krajowym, jak również regionalnym.

Programy te – oprócz wsparcia promocyjnego na udział w targach i wystawach międzynarodowych – oferują także wsparcie dla szeregu usług doradczych związanych z umiędzynarodowieniem, a także szkoleń w zakresie handlu zagranicznego. Dzięki temu pozyskana przez Ciebie wiedza może być także przedmiotem współfinansowania w ramach dotacji.

Szkolenia eksportowe są m.in. elementem wsparcia w poddziałaniu 3.3.3 realizowanym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Go To Brand. dla Beneficjentów, którzy pozyskali dofinansowanie w konkursach organizowanych w latach 2016-2018.

Dysponujemy pełną wiedzą na temat dotacji eksportowych oraz możliwości, które oferują dla Twojej firmy.

Co powinieneś wiedzieć

Decydując o rozpoczęciu bądź intensyfikacji działań w zakresie handlu zagranicznego, musisz znać preferowane reguły prowadzenia biznesu na wybranych przez Ciebie rynkach docelowych ekspansji. Kiedy wprowadzasz produkty na rynki Unii Europejskiej, na ogół model aktywności jest zbliżony, niemniej jednak np. w przypadku rynków azjatyckich czy Bliskiego Wschodu różnice mogą być zauważalne, a tym samym w inny sposób należy prowadzić negocjacje czy też zachowywać się podczas spotkań mniej formalnych.

szkolenia eksportowe - internacjonalizacja, handlel zagraniczny

Uchybienia w etykiecie mogą spowodować, że Twoje starania nie doprowadzą Cię do sukcesu.

Szkolenia eksportowe pomogą Ci natomiast zdobyć wymaganą wiedzę, abyś mógł swobodnie prowadzić działania w wybranych krajach eksportowych, oraz aby Twoja strategia internacjonalizacji została zoptymalizowana i dostosowana do indywidualnych wymagań danego rynku.

Tematyka szkoleń z internacjonalizacji

👇 Tematyka szkoleń, które prowadzimy, obejmuje m. in. takie zagadnienia, jak:

Dedykowane szkolenia eksportowe dla Twojej firmy

Oferujemy dedykowane szkolenia z handlu zagranicznego, wspierające tworzenie modeli biznesowych internacjonalizacji oraz wykorzystanie narzędzi analizy rynków zagranicznych (np. SWOT, PEST). Zakres czasowy i tematykę szkoleń uzgadniamy indywidualnie.

Dostosujemy je do potrzeb Twojej organizacji.

👇 Jeśli chcesz pozyskać wiedzę:

  • w jaki sposób opracować skuteczną strategię eksportową / model biznesowy internacjonalizacji
  • jak przeprowadzić poprawnie analizę rynków zagranicznych
  • jakie działania promocyjne uwzględnić, aby skutecznie wprowadzić produkty na dany rynek
  • na jakie zwyczaje biznesowe i różnice kulturowe powinieneś zwrócić uwagę
  • z których programów dotacyjnych możesz otrzymać wsparcie finansowe

Przygotujemy dla Ciebie odpowiednie materiały i przeprowadzimy szkolenie.

To także może Cię zainteresować