Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – Harmonogram naborów 2015

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż Instytucja Zarządzająca ogłosiła planowany harmonogram naborów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR) na rok 2015.

Aktualna wersja harmonogramu naborów pochodzi z dnia 12 marca 2015 roku i – zgodnie z tym co podaje Instytucja Zarządzająca – może ulec jeszcze zmianie.

Szczegóły dotyczące planowanych działań oraz terminów konkursów w PO IR znajdziecie Państwo w pliku PDF w formie tabelarycznej.