1.2_Internacjonalizacja_MSP_2019_POPW

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2019 (PO PW) – ostatnia runda konkursu 2019 r.

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2019 roku rozpoczęła się ostatnie runda konkursu dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2019 (PO PW).

Działanie 1.2 Internacjonalziacja MŚP 2019 realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) i ma na celu:

  • kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności, potrzebnych do wprowadzenia produktów na nowy rynek (nowe rynki) w innym państwie członkowskim UE lub w kraju trzecim
  • zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją
  • Projekt może obejmować koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.
  • Niedominującą, integralną część projektu stanowić może
    wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o ile wynikają one z opracowanego nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.
  • Ponadto MŚP mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Konkurs w roku 2019 podzielony został na 3 rundy, w ramach których przewidziano poniższe terminy składania wniosków o dofinansowanie:

  • dla rundy I – od 28.02.2019 r. do 06.05.2019 r.
  • dla rundy II – od 07.05.2019 r. do 15.07.2019 r.
  • dla rundy III – od 16.07.2019 r. do 03.09.2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00).

W dniu 16 lipca 2019 roku rozpoczęła sie ostatnia runda konkursu w 2019 roku.

Informacja źródłowa