Archiwum kategorii: Najczęściej czytane

strategia content marketingowa - strategia treści

Strategia content marketingowa – czym jest i w jaki sposób stosować ją w marketingu?

Strategia content marketingowa, często określana zamiennie jako strategia treści lub strategia contentowa, to plan działania określający, jakie treści będą tworzone, w jaki sposób będą dystrybuowane oraz jakie cele mają być osiągnięte poprzez ich publikację.

Jest to kluczowy element efektywnej kampanii content marketingowej, ponieważ pomaga skoncentrować wysiłki na dostarczaniu wartościowych i edukujących treści dla określonej grupy docelowej.

Szukasz sposobu na angażujące treści, żeby pozyskać klientów ?!

👉 Zapraszam Cię do konsultacji. Przygotujemy strategię content marketingową dla Twojego biznesu

Z jakich elementów składa się strategia content marketingowa?

Kompletna strategia content marketingowa składa się z kilku elementów, które opisują i rozwijają poszczególne zagadnienia.

Określenie celów biznesowych

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kampanii content marketingowej należy jasno określić cele biznesowe, które mają być osiągnięte. Mogą to być na przykład cele, takie jak: zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów, zwiększenie zaangażowania klientów czy poprawa pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

Identyfikacja grupy docelowej i określenie persony zakupowej

Zrozumienie, kto stanowi grupę docelową, jest kluczowe dla dostarczenia treści, które są dla niej istotne i wartościowe. Dobrze zdefiniowana persona zakupowa stanowi zatem podstawę, która pozwala lepiej dostosować treści do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Dlatego strategia content marketingowa powinna traktować priorytetowo ten element.

Analiza rynku i konkurencji

Zrozumienie otoczenia rynkowego, przeprowadzenie analizy konkurencji oraz identyfikacja trendów branżowych są niezbędne do tego, aby znaleźć klucz do przygotowania odpowiedniej strategii treści. To pozwala także odpowiednio ją dostosować do zmieniających się realiów i lepiej zrozumieć, jakie treści istnieją już na rynku, a jakich brakuje, a są one poszukiwane przez użytkowników.

Określenie słów kluczowych i SEO

Wybór odpowiednich słów kluczowych, związanych z branżą oraz oferowanymi produktami lub usługami, ułatwi koncentrowanie się na wybranych zagadnieniach, których poszukują zainteresowani. Optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) jest kluczowa dla tego, aby były one łatwiej odnajdywane przez potencjalnych klientów. Kompletna strategia contentowa zwraca zatem uwagę na ten obszar, poddając jednocześnie pod rozwagę problemy i pytania, zadawane przez klientów.

Tworzenie wartościowych treści w różnych formatach

Content powinien dostarczać odpowiednią wartość dla odbiorców. Mogą to być np. artykuły, infografiki, filmy, podcasty czy inne formy treści, które odpowiadają na pytania, rozwiązują problemy lub dostarczają ciekawych informacji zainteresowanym. Strategia treści musi uwzględniać różne preferencje potencjalnych klientów względem mediów, za pośrednictwem których odbierają oni kierowane do nich komunikaty. Tym samym należy pamiętać, że część klientów preferuje czytanie artykułów, ale inna grupa zdecydowanie woli oglądnąć film wideo czy znajdą się również zwolennicy podcastów. Im bardziej zróżnicowany zostanie content pod względem formy jego prezentacji, tym mamy większe szanse dotrzeć do szerszego grona odbiorców. To bardzo ważny element, dlatego dobra strategia content marketingowa, która musi uwzględniać dywersyfikację formatów treści.

Ustalenie planu dystrybucji

Niezbędny jest także wybór odpowiednich kanałów dystrybucji treści, takich jak np. strona internetowa, blog, media społecznościowe, newsletter, e-mail marketing itp. Strategia contentowa powinna zawierać uzasadnienie dla wyboru określonych kanałów komunikacji, w zależności od specyfiki produktu, który podlega promocji. Należy zatem zaplanować, gdzie i w jaki sposób treści będą publikowane, aby efektywnie dotrzeć do wybranej docelowej grupy odbiorców. W przypadku działań w kanale komunikacji e-mail marketing można wesprzeć się rozwiązaniami w zakresie automatyzacji marketingi.

Zaplanowanie kalendarza publikacji

Kiedy mamy ustalony plan dystrybucji treści w wybranych kanałach komunikacji, należy ustalić harmonogram publikacji treści, co jest ważnym elementem strategii content marketingowej. Regularność publikacji jest istotna dla utrzymania zaangażowania odbiorców, aczkolwiek jej natężenie znów będzie w dużej mierze uzależnione od specyfiki branży, produktu i grupy odbiorców. Dlatego dobrze opracowana strategia treści powinna uwzględniać ten element.

Promowanie contentu

Strategia content marketingowa to także plan na promowanie tworzonych treści, czyli wskazanie działań, mających na celu zwiększenie ich widoczności. Mogą one obejmować m. in. płatne kampanie reklamowe, promocję w mediach społecznościowych, współpracę z influencerami itp.

Kontrola i analiza wyników

Monitorowanie efektywności kampanii content marketingowej jest kluczowe dla opracowania skutecznych działań w kontekście strategii treści. Analiza danych, takich jak np. liczba odwiedzin strony internetowej, czas zaangażowania czy liczba wygenerowanych leadów, pozwala na ocenę skuteczności prowadzonych działań, wyznaczenie odpowiednich KPI oraz realizowanie założonej strategii treści, ale także wprowadzanie do niej niezbędnych modyfikacji.

Regularne dostosowywanie strategii do aktualnych potrzeb

Środowisko online i preferencje odbiorców podlegają zmianom, dlatego ważne jest regularne dostosowywanie strategii treści do oczekiwań rynku w oparciu o nowe trendy, dane analityczne i feedback ze strony odbiorców.

Integracja tych wszystkich elementów w spójny plan działania pomaga stworzyć i realizować skuteczną strategię treści w content marketingu, skierowaną na konkretne cele biznesowe i potrzeby zdefiniowanej grupy docelowej.

Można zatem przyjąć, że strategia contentowa w marketingu to holistyczny plan, który pomaga skoncentrować wysiłki na tworzeniu treści, które nie tylko przyciągają uwagę odbiorców, ale także dostarczają im odpowiedniej wartości, a ponadto wspierają organizację w osiąganiu założonych celów biznesowych.

W jakim celu stosowana jest strategia treści w działaniach marketingowych?

Odpowiednia strategia treści, stosowana w działaniach marketingowych, przynosi szereg korzyści dla firm i marek. Najważniejsze cele, dla których organizacje wdrażają strategie treści w swoich kampaniach marketingowych, to m. in.:

Zwiększenie świadomości marki

Publikowanie wartościowych treści pozwala na budowanie świadomości marki. Regularne dostarczanie merytorycznego contentu pozwala klientom lepiej zrozumieć wartości i unikalne cechy, prezentowane przez daną markę.

Generowanie ruchu na stronie internetowej

Tworzenie wartościowych dla odbiorców treści przyciąga uwagę, co z kolei prowadzi do zwiększenia ruchu na stronie internetowej. Odpowiednio zoptymalizowany pod kątem SEO content będzie również poprawiał widoczność Twojej witryny w wynikach wyszukiwania.

Budowanie zaangażowania i relacji z klientami

Regularna publikacja treści w wielu kanałach komunikacji umożliwia lepszą interakcję z odbiorcami i budowanie trwałych relacji. Komentowanie wpisów, udostępnianie postów w mediach społecznościowych oraz feedback, otrzymywany od odbiorów, pomagają w tworzeniu zaangażowanej społeczności online.

Generowanie leadów

Dobra strategia content marketingowa może w istotny sposób przyczynić się do zbierania informacji kontaktowych potencjalnych klientów. W tym przypadku wykorzystać można tzw. „lead magnety”, czyli specjalne treści o charakterze „premium”, które udostępniane są zainteresowanym dopiero po przekazaniu przez nich określonych danych osobowych (np. adres e-mail czy nr telefonu). Oferowanie w taki sposób specjalnych zasobów contentowych, takich jak np. e-booki, podcasty czy wartościowe treści wideo, będzie napędzać proces generowania leadów.

Edukowanie klientów

Treści edukacyjne są skutecznym narzędziem do przekazywania informacji na temat produktów, marki, branży czy rozwiązań. Pomagają one klientom zrozumieć, dlaczego dany produkt lub usługa są dla nich wartościowe i odpowiadają na ich potrzeby.

Zwiększenie zaufania i autorytetu

Dostarczanie wysokiej jakości treści pozwala firmie ugruntować swoją pozycję jako eksperta w danej dziedzinie. To z kolei buduje zaufanie klientów i zwiększa autorytet marki.

Wsparcie dla działań sprzedażowych

Wartościowe merytorycznie treści będą pełnić wsparcie dla procesu sprzedażowego, dostarczając potencjalnym klientom informacje, które pomogą im w podjęciu właściwej decyzji zakupowej. Mogą to być np. recenzje, studia przypadków, porównania produktów itp.

Reakcja na zmieniające się potrzeby rynku

Odpowiednio przygotowana strategia contentowa uwzględnia monitorowanie zmian w preferencjach i potrzebach odbiorców. Dzięki temu firma może dostosowywać swoje treści i komunikację tak, aby skutecznie reagować na zmieniające się realia i warunki rynkowe.

Strategia treści w marketingu jest zatem kluczowym narzędziem, które pomaga firmom osiągać różnorodne cele, zaczynając od budowania świadomości marki, poprzez zaangażowanie klientów, aż po generowanie leadów i wsparcie dla działań sprzedażowych. Skuteczna strategia content marketingowa jest zawsze integralną częścią nowoczesnych działań w marketingu online.

Strategia content marketingowa – kto w mojej firmie powinien być odpowiedzialny za jej opracowanie?

Strategia content marketingowa - strategia treści - strategia contentowa

Odpowiedzialność za opracowanie strategii treści zależy od różnych czynników, takich jak np. rozmiar firmy, jej branża, struktura organizacyjna i specyfika działań marketingowych. Poniżej kilka sugestii, przez kogo może zostać opracowana strategia contentowa w Twojej organizacji.

Dział Marketingu

W większości przypadków główna odpowiedzialność za strategię treści spoczywa na dziale marketingu. Marketingowcy są zazwyczaj odpowiedzialni za zrozumienie rynku, identyfikację grupy docelowej, kreację treści i ich dystrybucję.

Kierownik ds. Treści (Content Manager)

W większych firmach może istnieć specjalne stanowisko Content Managera, czyli Menedżera Treści, który jest odpowiedzialny za planowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii contentowej. Kierownik ds. Treści może również zarządzać zespołem redaktorów, copywriterów i specjalistów ds. treści, odpowiedzialnych za tworzenie contentu w różnym formacie.

Specjalista ds. Content Marketingu

To może być np. specjalista, który ma doświadczenie w dziedzinie content marketingu i jest w stanie skoncentrować się na opracowywaniu i realizacji strategii treści. Wykorzystanie osoby na stanowisku samodzielnego specjalisty, w celu przygotowania strategii contentowej ma miejsce zwykle w mniejszych organizacjach, w których brak jest osób pełniących funkcje menedżerskie w dziale marketingu.

Zespół ds. Marketingu Cyfrowego

W dzisiejszym środowisku online, strategia content marketingowa jest ściśle powiązana z działaniami marketingu cyfrowego. Zespół, zajmujący się marketingiem online, który obejmuje m. in. copywriterów, specjalistów ds. SEO, mediów społecznościowych czy płatnych reklam online może być odpowiedzialny za różne, wybrane elementy strategii treści.

Zarząd/Prezes/CEO

W niektórych firmach decydujące role w opracowywaniu strategii treści mogą odegrać osoby na najwyższym szczeblu zarządczym. Często dzieje się tak również w mniejszych organizacjach, w których osoba prowadząca czy zarządzająca przedsiębiorstwem pełni jednocześnie funkcje marketingowe. Zrozumienie strategicznych celów firmy i kluczowego przekazu, kierowanego do klientów docelowych, jest niezbędne dla opracowania skutecznej strategii treści.

Agencja Marketingowa

Jeśli Twoja firma korzysta z usług agencji marketingowej, to agencja ta może być również zaangażowana w opracowywanie strategii treści jako kluczowy doradca biznesowy. Współpraca z agencją może dostarczyć dodatkowej wiedzy i doświadczenia w zakresie content marketingu. Jednakże zewnętrzna agencja marketingowa nie zawsze jest dogłębnie wdrożona w specyfikę produktu i sposób funkcjonowania danej organizacji, stąd też albo musi delegować osobę, która będzie pracować z Twoim produktem, aby dokładnie zrozumieć jego specyfikę, albo Twoja firma musi zaangażować wewnętrznych ekspertów do opracowania kluczowych elementów i przekazu informacyjnego  z punktu widzenia strategii treści.

Warto również podkreślić, że opracowywana strategia content marketingowa to często zadanie interdyscyplinarne, które wymaga współpracy różnych działów, takich jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta czy dział produktów. Kluczowe jest, aby osoba lub zespół, odpowiedzialny za opracowanie strategii treści, mieli dostęp do niezbędnych informacji o klientach, trendach rynkowych i celach biznesowych firmy. Współpraca między różnymi działami Twojej organizacji może przyczynić się do bardziej kompleksowego i skutecznego przygotowania strategii treści.

Jakie znaczenie ma strategia treści w marketingu B2B?

Strategia contentowa odgrywa kluczową rolę w marketingu B2B (Business-to-Business), przynosząc szereg istotnych korzyści dla firm, które prowadzą działalność biznesową, skierowaną do innych firm. Oto kilka powodów, dla których strategia treści jest ważna w kontekście content marketingu B2B:

Specyfika procesu zakupowego w B2B

W środowisku B2B proces zakupowy jest zazwyczaj bardziej złożony niż w przypadku rynku konsumenckiego. Klienci B2B często podejmują decyzje na podstawie szczegółowej analizy danego zagadnienia i dlatego potrzebują wcześniej otrzymać obszerne informacje w wybranym temacie. Strategia content marketingowa zawiera plan, w jaki sposób dostarczyć odbiorcom docelowym kompleksowe materiały edukacyjne i informacyjne, które wspierają ten proces.

Budowanie autorytetu i zaufania

Zbudowane relacje biznesowe i wzajemne zaufanie pomiędzy partnerami handlowymi są kluczowe w B2B. Dobrej jakości treści pomagają w budowaniu autorytetu firmy w danej dziedzinie. Artykuły, studia przypadków czy raporty branżowe mogą świadczyć o wiedzy i doświadczeniu, zwiększając zaufanie potencjalnych klientów do firmy, marki czy osoby publikującej content.

Targetowanie konkretnych grup decyzyjnych

Decyzje zakupowe w B2B często podejmowane są przez grupy decyzyjne. Strategia contentowa może być zatem odpowiednio dostosowana do różnych segmentów decyzyjnych, dostarczając dedykowane treści, skierowanych odrębnie do osób decyzyjnych po stronie zarządu, działów IT czy zakupów.

Długi cykl sprzedażowy

Proces sprzedaży w B2B może trwać znacznie dłużej niż w B2C. Dlatego odpowiednie treści mogą odgrywać istotną rolę we wszystkich etapach cyklu sprzedażowego, począwszy od budowania świadomości, poprzez edukację, aż po etap konwersji.

Generowanie leadów B2B i ich kwalifikacja

Poprzez dostarczanie treści wartościowych dla odbiorców, firma może zbierać dane kontaktowe potencjalnych klientów i identyfikować te osoby, które są gotowe do dalszych etapów procesu zakupowego.

Dopasowanie do cyklu zakupowego klientów B2B

Klienci B2B przechodzą przez różne etapy cyklu zakupowego, takie jak m. in.: świadomość problemu, poszukiwanie rozwiązań, analiza ofert itp. Strategia content marketingowa powinna zakładać dostarczanie im odpowiednich treści, dostosowanych do każdego z tych etapów.

Odpowiedzi na pytania klientów

W B2B klienci często poszukują dokładnych informacji, dotyczących produktów lub usług, którymi są zainteresowani. Treści takie jak np. bazy wiedzy, blogi, FAQ czy webinarium, mogą udzielać odpowiedzi na pytania klientów i ułatwiać im podejmowanie właściwych decyzji.

SEO i widoczność online

Wyszukiwarki internetowe są często jednym z pierwszych miejsc, gdzie firmy B2B szukają potencjalnych dostawców. Skuteczna strategia treści, zoptymalizowana pod kątem SEO, poprawia widoczność witryny firmowej w wynikach wyszukiwania, a tym samym powoduje zwiększenie ruchu przychodzącego.

Social selling i media społecznościowe

Treści są nieodłącznym elementem działań social selling, czyli używania mediów społecznościowych do budowania trwałych relacji biznesowych i prowadzenia aktywności pro sprzedażowej. Publikowanie wartościowych treści na platformach społecznościowych przyciąga uwagę potencjalnych klientów i wpływa pozytywnie na budowanie wizerunku i pozycji eksperta w danym temacie.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów B2B

Odpowiadając na pytania stawiane przez klientów B2B często pomagamy im rozwiązywać istotne problemy. Strategia content marketingowa powinna zakładać przygotowanie treści, które pomogą w dostarczaniu rozwiązań konkretnych problemów i wyzwań, z jakimi zmaga się docelowa grupa odbiorców i cała branża. Wartościowe merytorycznie treści w tym zakresie mogą być pomocne w budowaniu pozycji eksperta branżowego.

Mierzenie skuteczności działań

Strategia contentowa w marketingu B2B zakłada precyzyjne śledzenie skuteczności prowadzonych działań. Analiza danych pozwala na wyciąganie wniosków oraz modyfikowanie i dostosowywanie strategii do różnych segmentów klientów.

A zatem strategia content marketingowa w B2B pomaga budować trwałe relacje biznesowe, generować leady B2B, dostarczać wiedzy potencjalnym kupującym w trakcie długich cykli sprzedażowych oraz wyróżniać firmę w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Jest to istotny element skutecznych działań marketingowych, zwłaszcza w kontekście wymagających i zróżnicowanych potrzeb klientów B2B.

Podsumowanie

Strategia content marketingowa to podstawowy element działań w dzisiejszym świecie marketingu online. Wartościowe merytorycznie, interesujące i edukujące treści, dostępne w różnych formatach – artykuły, blogi, posty, infografiki, podcasty czy wideo – są powszechnie wykorzystywane do budowania przewagi konkurencyjnej przez większość podmiotów.

Aby opracować skuteczną strategię treści należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów, które powinna zwierać, a dzięki którym wyznaczone zostaną odpowiednie kierunki działania. Podobnie, jak należy wskazać odpowiednie osoby, które będą odpowiedzialne za jej opracowanie w danej organizacji.

Strategia contentowa odgrywa szczególne znaczenie w marketingu B2B, w którym mamy do czynienia z innym profilem klienta i odmienną specyfiką zachowań zakupowych.

Zainteresował Cię ten artykuł ?!

👉 Dowiedz się, jak opracować skuteczną strategię content marketingową dla Twojej firmy
Content_Manager_tresci

Content Manager i jego kluczowa rola w marketingu treści

Content Manager to profesja – zawód, który stał się niezwykle ważny w erze cyfrowej komunikacji i coraz bardziej rozwiniętej i wymagającej sferze marketingu treści. To osoba, która nie tylko zarządza treściami online, ale również kształtuje wizerunek firmy i buduje relacje z klientami. Ma to szczególne znaczenie w content marketingu B2B.

Kim jest Content Manager?

Content Manager, czyli dosłownie „Menedżer treści”, to profesjonalista, zajmujący się tworzeniem, zarządzaniem i optymalizacją treści online. Jest kluczową postacią w dziale marketingu i komunikacji firmy, a jego zadania obejmują tworzenie zróżnicowanych, co do formy i komunikatów treści na różne platformy internetowe, takie np. jak strona internetowa, blog, media społecznościowe, newslettery czy kampanie e-mail marketingowe.

W dzisiejszym świecie cyfrowym, w którym „content is king”, funkcja Content Managera staje się coraz bardziej istotna.

Poszukujesz Content Managera ?!

👉 Zapraszam do konsultacji. Opracujemy i wdrożymy kompletną strategię treści dla Twojej firmy

Za jakie obszary działań odpowiedzialny jest Content Manager?

Content Manager zajmuje się głównie planowaniem, tworzeniem i dystrybucją treści, jak również i zarządzaniem całym obszarem tworzenia i dystrybucji contentu. Pomimo to, zakres jego kompetencji sięga znacznie dalej. Oto kilka kluczowych obszarów, które leżą w zakresie odpowiedzialności Content Managera.

1. Kreacja i tworzenie contentu

Tworzenie wartościowych i atrakcyjnych treści to jedno z głównych zadań Content Managera. Treści te mogą przybierać różne formy, takie jak m. in.: artykuły, blogi, infografiki, wideo, posty w mediach społecznościowych i wiele innych. Kluczowym zadaniem w tym obszarze jest dostarczanie treści, które przyciągają uwagę, są wartościowe dla grupy docelowej oraz konwertują na leady. W tym celu powinny one odpowiadać na problemy i pytania stawiane bezpośrednio przez potencjalnych klientów, dzięki czemu łatwiej zostaną przez nich odnalezione i zauważone. Ma to szczególne znaczenie w marketingu B2B.

2. Planowanie strategii treści

Content Manager ma za zadanie opracować strategię treści, która określa najważniejsze cele firmy w zakresie komunikacji online. Planowanie kompleksowej strategii contentowej uwzględnia wybór odpowiednich tematów, narzędzi i kanałów dystrybucji. Strategia ta powinna być spójna z celami marketingowymi firmy.

3. SXO, czyli SEO i UX

Optymalizacja treści pod kątem SEO (Search Engine Optimization) jest kluczowym zadaniem Content Managera. Dba on o to, aby treści były nie tylko interesujące i edukujące, ale także łatwo odnajdywane przez wyszukiwarki internetowe. Wpływa to na lepsze pozycje strony WWW na zdefiniowane, kluczowe frazy w naturalnych wynikach wyszukiwania. Jednakże w dzisiejszym świecie marketingu online samo SEO nie jest już wystarczające. Aby zapewnić odpowiednią konwersję treści, dostępnych na stronie internetowej na leady, należy zadbać również o pozytywne doświadczenie użytkownika (UX). Stąd też obszar odpowiedzialności Content Managera rozszerza się w tym zakresie na sferę SXO, czyli Search Experience Optimization.

4. Publikacja i dystrybucja treści

Content Manager odpowiada za publikację zróżnicowanych co do formy i zawartości merytorycznej treści na różnych platformach, w tym np. na stronie internetowej, blogu, mediach społecznościowych, newsletterach i innych kanałach komunikacji marketingowej. Ważne jest, aby treści te zostały odpowiednio dostosowane do specyfiki każdego kanału dystrybucji, co jest rolą Content Managera.

5. Media społecznościowe

W odniesieniu do mediów społecznościowych Content Manager zarządza całą strategią działań online. Jego rolą jest koordynacja aktywności w obszarach, takich jak m. in. odpowiedzi na komentarze, wiadomości i reakcje użytkowników, budowanie zaangażowania i relacji z klientami.

6. Analiza wyników

Content Manager monitoruje również wyniki realizowanej strategii contentowej. Zarządzanie strategią treści i analiza jej wyników w obszarach publikacji i dystrybucji treści, takie jak m. in. liczba odwiedzin strony, wskaźniki zaangażowania, konwersje i inne kluczowe metryki należy do głównych zadań Content Managera. Odpowiednio przeprowadzona analiza wyników pozwala dostosować strategię treści w taki sposób, aby osiągać jak najlepsze rezultaty.

7. Kierowanie zespołem

Content Manager to również osoba zarządzająca zespołem, co przeważnie ma miejsce w większych firmach, w których mamy do czynienia z bardziej liczną grupą osób odpowiedzialnych za tworzenie treści i realizację strategii contentowej. Oznacza to zatem odpowiedzialność Menedżera treści za zarządzanie procesami, kontrolowanie jakości i zapewnienie spójności działań.

Najważniejsze umiejętności, które posiada Menedżer treści

Content Manager - Menedżer treści

Pełnienie funkcji Content Managera wymaga szeregu umiejętności, do których należą m. in.

 1. Kreatywność: Tworzenie wartościowych merytorycznie i angażujących treści wymaga kreatywności i umiejętności wyrażania pomysłów w atrakcyjny sposób.
 2. Zrozumienie klienta: Content Manager musi dobrze rozumieć grupę docelową, ich potrzeby, oczekiwania i problemy. To pozwala tworzyć treści, które są odpowiednio dostosowane do odbiorców.
 3. Podstawy SXO: Rozumienie zasad SEO, umiejętność optymalizacji treści pod kątem wyszukiwarek internetowych, jak również rozumienie podstawowych zasad zapewniających odpowiednie doświadczenie użytkownika (UX) są kluczowe, w celu koordynacji pracy nad treściami, które mają za zadanie konwertować na leady, w szczególności w marketingu B2B.
 4. Dobra komunikacja i zarządzanie czasem: Content Manager musi umieć skutecznie się komunikować ze współpracownikami i odbiorcami treści, jak również być w stanie zarządzać wieloma projektami i zadaniami jednocześnie.
 5. Umiejętności analityczne: Rozumienie podstaw analizy danych i umiejętność wyciągania wniosków z kluczowych metryk marketingu online jest ważne dla odpowiedniego monitorowania wyników i udoskonalania realizowanej strategii treści.

Content Manager i jego wyzwania, z którymi musi się zmierzyć

Praca Content Managera jest wymagająca i wiąże się z licznymi wyzwaniami. Należą do nich w szczególności:

 1. Konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności: Menedżer treści musi być zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i narzędziami w dziedzinie content marketingu.
 2. Bycie kreatywnym cały czas: Tworzenie atrakcyjnych i edukujących treści nie zawsze jest łatwe, a Content Manager musi być w tym obszarze zawsze kreatywny.
 3. Umiejętność zarządzania zespołem: Jeśli Content Manager zarządza zespołem, to zarządzanie ludźmi i procesami stanowi istotne wyzwanie.
 4. Umiejętność doboru treści i prowadzenia spójnej komunikacji: Dostarczanie odpowiednio dobranych treści przygotowanych pod katem wybranego medium oraz utrzymanie spójności prowadzonej komunikacji we wszystkich kanałach jednocześnie to także ważne wyzwanie, któremu musi stawić czoła Menedżer treści.

Dlaczego powinienem zatrudniać Content Managera w mojej firmie?

Content Manager to kluczowa osoba w dziale marketingu i komunikacji każdej firmy. Istnieje zatem wiele powodów, dla których warto zatrudnić Content Managera. Oto najważniejsze z nich.

1. Profesjonalna treść

Content Manager jest ekspertem w dziedzinie tworzenia treści, dzięki czemu Twoja firma może prezentować atrakcyjne merytorycznie i edukujące treści, które przyciągają uwagę klientów.

2. Skuteczny marketing online

Dobrze zarządzane treści online są kluczem w prowadzeniu skutecznych działań w obszarze marketingu internetowego. Content Manager dba o to, aby były one odpowiednio dostosowane do celów firmy i jednocześnie przyciągały uwagę klientów.

3. Satysfakcja użytkownika i więcej leadów przychodzących

Content Manager wie, jak tworzyć treści i optymalizować je pod kątem SEO, co wpływa na lepszą pozycję strony w naturalnych wynikach wyszukiwania, a tym samym widoczność w sieci. Dodatkowo dba on o to, by strona internetowa zapewniała jak najlepsze doświadczenie użytkownika, który prowadzony jest poprzez odpowiednio zbudowaną architekturę informacji w pożądane miejsca, tak aby uzyskał ważne dla niego informacje, których poszukiwał, a jednocześnie stał się leadem dla firmy.

4. Spójna strategia i komunikacja we wszystkich kanałach

Content Manager dba o odpowiednie zaplanowanie, a następnie realizowanie strategii treści. Jednym z jej elementów jest konieczność zapewnienia spójnej komunikacji w wielu kanałach jednocześnie. Nie jest to łatwe zadanie, ale jest niezbędne do tego, aby odbiorcy otrzymywali czytelne komunikaty marketingowe. Kiedy firma przekazuje zawsze te same wartości i dba o spójny przekaz we wszystkich mediach, buduje tym zaufanie klientów.

5. Trafne wnioski na przyszłość

Content Manager monitoruje wyniki działań w zakresie marketingu treści i na podstawie otrzymywanych danych odpowiednio dostosowuje realizowaną strategię. Dzięki temu Twoja firma osiąga lepsze wyniki, co pozwala jej bardziej efektywnie alokować budżet marketingowy.

Podsumowanie

Content Manager to kluczowa postać w dziale marketingu każdej firmy, prowadzącej komunikację online. Jego rola obejmuje przede wszystkim planowanie, tworzenie, zarządzanie i optymalizację treści.

Menedżer treści odpowiedzialny jest również za publikację treści w wielu kanałach komunikacji, przygotowanie i realizowanie strategii contentowej, koordynowanie działań SXO, zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych oraz analizę danych i wyciąganie wniosków z wyników prowadzonych kampanii. Jego kluczowe umiejętności to m. in. kreatywność, zrozumienie potrzeb klienta, optymalizacja SEO, spójna komunikacja i analiza danych.

Osoba Content Managera stanowi klucz do efektywnego marketingu treści i budowania trwałych relacji z klientami w świecie online.

Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy z Content Managerem ?!

👉 Zapraszam Cię do konsultacji

Content Manager FAQ – najczęściej zadawane pytania

SXO_SEO+UX_Search_Experience_Optimiztion_RPConsulting.pl_-1.jpg

SXO, inaczej Search Experience Optimization, czyli SEO i UX w jednym

SXO, czyli Search Experience Optimization, to połączone działania SEO i UX, których celem jest poprawa widoczności witryny w wyszukiwarce, zadbanie o lepsze doświadczenie użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej, a w efekcie zwiększenie konwersji.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że aspekt ten dotyczy wyłącznie branży e-Commerce i działania sklepów internetowych. A jednak nie do końca, gdyż sfera marketingu cyfrowego stanowi obecnie podstawę działalności promocyjnej praktycznie każdej działalności.

Kluczowym elementem w tym obszarze jest zadbanie o odpowiednią widoczność w naturalnych wynikach wyszukiwania, w celu zwiększenia ruchu przychodzącego do witryny, a kiedy użytkownik już tam dotrze, pozyskany przez odpowiednią treść, zapewnienie mu jak najlepszych doświadczeń i intuicyjnego poruszania się po poszczególnych podstronach serwisu WWW.

Są to zatem elementy cyfrowego świata marketingu, które łączą się ze sferą marketingu przychodzącego oraz marketingu treści.

Zadbaj jednocześnie o odpowiednią widoczność strony w wyszukiwarce (SEO) i pozytywne doświadczenie użytkownika (UX)

👉 Zapraszam Cię do kontaktu. Dowiedz się, jak tworzyć skuteczne treści i zwiększać konwersje

SXO – połączenie SEO i UX w doskonałym wydaniu

W dzisiejszym dynamicznym świecie online pozycjonowanie stron internetowych (SEO) oraz doświadczenie użytkownika (UX) są dwoma kluczowymi elementami, które wpływają na sukces witryn internetowych. Coraz częściej mówi się jednak o skutecznym połączeniu tych dwóch obszarów w ramach podejścia zwanego Search Experience Optimization (SXO).

Czym jest SXO, czyli Search Experience Optimization?

Search Experience Optimization, czyli SXO, to strategia optymalizacji witryn internetowych, która łączy w sobie najlepsze praktyki SEO i UX. SXO koncentruje się na tworzeniu doskonałego doświadczenia użytkownika podczas wyszukiwania i nawigacji na stronach internetowych. Jest to podejście holistyczne, które rozumie, że pozycjonowanie i użyteczność strony nie powinny być oddzielone od siebie.

Celem SXO jest nie tylko osiągnięcie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania, ale również zapewnienie użytkownikom wartościowych informacji, intuicyjnej nawigacji i szybkiego dostępu do poszukiwanych treści. SXO uwzględnia, że sam ruch na stronie to nie wszystko; ważne jest, aby użytkownicy pozostawali na stronie jak najdłużej i odnajdywali to, czego naprawdę potrzebują.

Dlaczego SXO jest ważne dla mojej strony internetowej?

SXO staje się coraz ważniejsze dla witryn i serwisów internetowych. Dzieje się tak z kilku powodów.

1. Skupienie na użytkowniku

Kluczowym celem SXO jest zrozumienie potrzeb i dostarczenie satysfakcji dla użytkownika. Poprawia to doświadczenie klienta i wpływa pozytywnie na konwersje.

2. Wyższe pozycje w naturalnych wynikach wyszukiwania

Google i inne wyszukiwarki internetowe coraz bardziej zwracają uwagę na jakość doświadczenia użytkownika na stronie internetowej. SXO pomaga poprawić kluczowe wskaźniki, które wpływają pozytywnie na pozycje witryny w naturalnych wynikach wyszukiwania.

3. Wzrost konkurencyjności serwisu i biznesu

W świecie internetowym konkurencja jest ogromna i nieustannie wzrasta w ogromnym tempie, gdyż liczba tworzonych treści oraz pojawiających się nowych stron i podstron serwisów internetowych zwiększa się bardzo dynamicznie. Dobre SXO może być zatem dodatkowym atutem firmy, który przyciąga klientów i zachęca ich do pozostawania na stronie internetowej. Wbrew pozorom Search Experience Optimization nie dotyczy wyłącznie sfery e-Commerce. Działania łączące SEO i UX wpływają pozytywnie na każdy rodzaj biznesu, gdyż w dzisiejszych realiach marketing cyfrowy, a tym samym odpowiednia widoczność witryny i zapewnienie pozytywnych doświadczeń użytkownika na stronach internetowych jest podstawą każdej działalności biznesowej.

4. Budowanie trwałych i pozytywnych doświadczeń

SXO nie polega na wprowadzaniu szybkich poprawek i doraźnych ulepszeń, ale na budowaniu trwałych i wartościowych doświadczeń użytkownika. Ma to zatem długoterminowy wpływ na sukces danej strony internetowej, a tym samym rozwój całego przedsięwzięcia biznesowego.

Najważniejsze elementy procesu Search Experience Optimization

Istnieje wiele istotnych czynników, które warto wziąć pod uwagę, aby wdrożyć skuteczną strategię SXO.

1. Analiza i badanie użytkowników

Pierwszym krokiem w SXO jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników. Badania rynku, analiza konkurencji i analiza zachowań użytkowników mogą w tym przypadku dostarczyć bardzo cennych informacji.

2. Optymalizacja treści w serwisie

Dobrze przygotowana i wartościowa treść jest kluczowa tak samo dla SEO, jak i SXO. Treści powinny być edukujące, interesujące i dostosowane do potrzeb użytkowników. Powinny być odpowiednio zoptymalizowane, aby być dobrze widziane przez wyszukiwarki internetowe, a jednocześnie przygotowane w taki sposób, aby użytkownik doświadczał satysfakcji i w sposób intuicyjny poruszał się po poszczególnych podstronach serwisu. Wartościowe treści są kluczowe dla działań związanych z content marketingiem w B2B.

3. Intuicyjna struktura strony internetowej

Intuicyjna nawigacja i łatwe wyszukiwanie w witrynie to kluczowe elementy wpływające na pozytywne doświadczenie użytkownika (UX), co stanowi kolejny – po SEO – element SXO. Struktura strony internetowej powinna być czytelna i intuicyjna, zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownik z łatwością odnajdywał treści, których faktycznie poszykuje oraz był odpowiednio prowadzony do istotnych dla niego miejsc w serwisie.

4. Szybkość i wydajność witryny

Szybkość ładowania strony internetowej to jeden z elementów SXO, który ma wpływ na satysfakcję użytkowników. Strona powinna być zatem zoptymalizowana również pod kątem szybkości, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Przeszukując informacje w sieci Internet często można natknąć się na dane informujące, że w przypadku sklepu internetowego optymalny czas ładowania strony powinien wynosić 2 sekundy, a 53% witryn jest porzucanych, jeśli czas ich ładowania trwa dłużej niż 3 sekundy. Z pewnością badania te można zaadoptować na potrzeby każdej działalności biznesowej, nie tylko sfery e-handlu.

5. Responsywność i dostępność strony dla wszystkich użytkowników

Szczególną uwagę zwraca się obecnie na reguły dostępności, tak by zapewnić dostęp do określonych zasobów Internetu wszystkim użytkownikom, także tym o różnym stopniu niepełnosprawności. Zasada dostępności staje się zatem dziś coraz ważniejsza podczas tworzenia serwisów internetowych. Strona internetowa powinna być zatem z jednej strony dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym także dla osób z niepełno sprawnościami, ale także responsywana. Responsywność to funkcjonalność strony internetowej, która umożliwia jej prezentację na różnych urządzeniach. Jest to kolejny, istotny element Search Engine Optimization.

6. Analiza ścieżki użytkownika i zapewnienie odpowiedniej podróży klienta

Zrozumienie ścieżki użytkownika na stronie internetowej, a co za tym idzie dostarczenie mu odpowiedniej satysfakcji na każdym etapie jego podróży, to kolejny element, na który nacisk kładzie SXO. Zastosowanie odpowiednich reguł Search Engine Optimization pomaga właściwie zoptymalizować całą tę ścieżkę, tak aby odpowiednio przeprowadzić użytkownika do miejsca docelowego, co w przypadku sklepów internetowych wiąże się z rozpoczęciem procesu zakupowego.

7. Analiza danych i monitorowanie zachowań użytkowników na stronie

Regularna analiza danych i monitorowanie wskaźników, takich jak np. współczynnik odrzuceń, czas spędzony na stronie, zdarzenia czy konwersje, jest bardzo istotne z punktu widzenia doskonalenia SXO oraz budowania długotrwałych pozytywnych doświadczeń użytkownika, stanowiących wynik połączonych działań SEO i UX.

Kto wykorzystuje praktyki SXO?

Search Experience Optimization to szereg działań, mających na celu poprawę doświadczeń użytkownika oraz widoczności strony internetowej w wyszukiwarkach. Dlatego też praktyki te stosuje wiele podmiotów, które chcą poprawić funkcjonowanie swoich witryn internetowych oraz uczynić je bardziej dostępnymi i użytecznymi dla swoich klientów, ale także doradzać swoim partnerom biznesowym w rozwoju działań związanych z marketingiem cyfrowym, w szczególności w sferze Inbound marketing, budowanej w oparciu o wszelkiego typu działania content marketingowe. Wyróżnić tutaj możemy podmioty, takie jak np.:

1. Właściciele stron internetowych – dzięki SXO mogą oni poprawić jakość swoich witryn i zyskać korzyści z większego ruchu, lepszych wskaźników konwersji, a tym samym pozyskiwać więcej leadów przychodzących.

2. Marketerzy – osoby, które na co dzień zajmują się marketingiem internetowym oraz świadczą w tym zakresie usługi doradcze dla swoich klientów biznesowych, wykorzystują połączone techniki SEO i UX do poprawy wyników kampanii promocyjnych oraz pozyskiwania większej liczby leadów przychodzących dla swoich klientów.

3. Agencje SEO/UX – firmy zajmujące się profesjonalnie działaniami w zakresie SEO i UX i wykonują je na rzecz innych podmiotów – swoich klientów – dzięki czemu odnoszą oni korzyści z tytułu funkcjonowania witryn internetowych oraz prowadzenia działań promocyjnych z wykorzystaniem SXO.

Jakie korzyści osiągnę, dzięki stosowaniu praktyk SXO na mojej stronie internetowej?

Wykorzystanie Search Experience Optimization pozwala osiągnąć wiele korzyści dla witryny internetowej, takich jak m. in.:

1. Lepsze SEO, a tym samym wyższe pozycje w naturalnych wynikach wyszukiwania

2. Lepsze User Experience, a tym samym większa satysfakcja użytkowników i zwiększona lojalność

3. Więcej konwersji i konwersję wyższej jakości, co przekłada się bezpośrednio na więcej świadomych leadów przychodzących, a w efekcie ich wyższy stopień konwersji w klientów

4. Wyższy ruch przychodzący i większa atrakcyjność serwisu, z punktu widzenia przyciągania uwagi użytkowników

5. Budowanie świadomości marki w długim okresie poprzez sukcesywny wzrost liczby użytkowników korzystających z serwisu za zainteresowaniem oraz konwertujących na leady i klientów.

Podsumowanie

SXO, czyli Search Experience Optimization, to połączenie najlepszych praktyk SEO i UX. Działania te koncentrują się na dostarczaniu jak najlepszego doświadczenia użytkownika podczas wyszukiwania informacji i nawigacji na stronie internetowej.

SXO jest ważne ze względu na swoją koncentrację na satysfakcji użytkownika, poprawie pozycji witryny w wynikach wyszukiwania, atrakcyjności i intuicyjności serwisu oraz budowaniu świadomości marki w długim okresie poprzez zwiększanie liczby użytkowników, a finalnie klientów.

Istnieje wiele elementów SXO, które warto wziąć pod uwagę, takich jak m. in. analiza zachowań użytkowników, optymalizacja treści, struktura strony, szybkość i wydajność witryny, dostępność i responsywność, a także analiza ruchu na stronie i monitorowanie wyników.

Działania w zakresie Search Experience Optimization niosą korzyści dla właścicieli stron internetowych, marketerów i agencji zajmujących się SEO i UX. Korzyści z SXO przekładają się na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania, lepsze doświadczenie użytkownika, więcej konwersji, większą atrakcyjność serwisu dla użytkownika oraz budowanie świadomości marki w długim okresie.

Skuteczne połączenie działań w zakresie SEO i UX to klucz do sukcesu w dzisiejszym marketingu online, kiedy użytkownicy oczekują zarówno wartościowych i zróżnicowanych co do formatu treści, jak również doskonałego doświadczenia podczas wizyty na stronie.

Czy Twoja strona WWW jest widoczna w wyszukiwarce, a jednocześnie intuicyjna i przyjazna dla użytkownika?

👉 Dowiedz się jak zoptymalizować treści (SEO) i poprawić doświadczenie użytkownika (UX)

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące SXO

social selling B2B - RPCONSULTING.pl

Social selling B2B – nawiązywanie kontaktów i budowanie trwałych relacji biznesowych

Social Selling B2B to przemyślana strategia działań, polegająca na wykorzystaniu mediów społecznościowych, w celu generowania szans sprzedaży poprzez nawiązywanie i budowanie trwałych relacji biznesowych. Ma ona szczególne znaczenie w marketingu B2B, choć, aby działania social selling były skuteczne niezbędna jest integracja, a nawet synergia aktywności prowadzonych w obszarach sprzedaży i marketingu przez współpracujące osoby.

W segmencie B2B social selling kojarzy się głównie z platformą LinkedIn i choć działania w tym zakresie prowadzone są również za pośrednictwem pozostałych seriwsów społecznościowych, to jednak właśnie platforma LinkedIn oferuje niezwykle szerokie, a zarazem bardzo precyzyjne możliwości nawiązywania i budowania trwałych relacji biznesowych oraz prowadzenia skutecznego prospectingu.

Social selling B2B – na czym polega

Na pierwszy rzut oka hasło „social selling” może nam się kojarzyć z próbą wysyłania propozycji ofertowych lub nawet prowadzenia sprzedaży produktów poprzez różne serwisy społecznościowe.

Nic bardziej mylnego. Social selling B2B nie polega bowiem na tym, aby „zaczepiać” ludzi na LinkedIn, Facebook, Twitter czy innych platformach społecznościowych, w celu zaoferowania im „super promocji” czy „wyjątkowych produktów”.

Jak zostało wspomniane, jest to dokładnie przemyślana strategia działań, o charakterze długofalowym, której celem jest przede wszystkim zbudowanie eksperckiej marki i wizerunku danej firmy lub często także konkretnej osoby, która ją reprezentuje. A robi się to po to, żeby w efekcie, w dłuższej perspektywie, generować skuteczne szanse sprzedaży.

Działania social selling mają zatem na celu przede wszystkim dzielenie się wiedzą i propagowanie określonej tematyki, w której czujemy się dobrze i lubimy się wypowiadać. Dzięki temu często samoczynnie udzielamy odpowiedzi na wiele pytań, które nurtują naszych potencjalnych klientów. A w efekcie mamy szanse pozyskać zainteresowanie naszą osobą, ofertą czy firmą, którą reprezentujemy. Tym samym ułatwiamy sobie proces pozyskiwania potencjalnych klientów i generowania szans sprzedaży.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzedaży B2B i wynika głównie ze specyfiki zachowań nabywczych klientów biznesowych.

Z jednej strony często podejmują oni decyzje kolegialnie lub wpływ na ostateczną decyzję może mieć kilka osób, niejednokrotnie z różnych działów. Sytuacja taka dotyczy np. bardziej złożonych rozwiązań biznesowych, opartych o sferę IT czy też inwestycji w maszyny i urządzenia, które usprawniają procesy produkcyjne.

Z drugiej strony należy pamiętać, że proces nabywczy u klienta biznesowego zazwyczaj rozpoczyna się od samodzielnego poszukiwania informacji na dany temat w wyszukiwarce internetowej bądź właśnie mediach społecznościowych. I dzieje się to znacznie wcześniej niż rozpoczęte zostaną faktyczne działania, mające na celu poszukiwanie dostawców konkretnych rozwiązań. Klient biznesowy po prostu lubi być przygotowany do rozmowy handlowej i raczej unika kontaktu ze sprzedawcą dopóki może.

Integracja oraz synergia marketingu i sprzedaży

Jak już zostało wspomniane, w segmencie B2B social selling ma na celu dzielenie się wiedzą i budowanie eksperckiej marki w określonej tematyce. Tym samym skutecznie łączy w sobie działania realizowane w obszarze sprzedaży i marketingu.

Z jednej strony ogromne znaczenie będzie miała cała sfera content marketingu wykorzystywana w B2B, co jest domeną osób odpowiedzialnych za obszar marketingu. Z drugiej natomiast ważne będzie, aby w odpowiedni sposób dystrybuować wiedzę i informacje, które w określonej tematyce powstają i na tej podstawie generować szanse sprzedaży, do czego przyczynić powinni się także handlowcy.

Integracja marketingu i sprzedaży w ramach działań social selling B2B polega zatem na połączeniu zdolności do tworzenia wartościowych merytorycznie i angażujących użytkownika treści, które powstają w odpowiedzi na stawiane przez potencjalnych nabywców pytania i podnoszone problemy, z umiejętnością skutecznego dotarcia z tymi informacjami do właściwej grupy użytkowników, pośród których znajdują się nasze persony zakupowe.

Tworzenie odpowiednio dopasowanych do właściwej niszy informacyjnej i persony zakupowej treści stanowi domenę content marketingu, ale jednocześnie powinno być realizowane przy aktywnym udziale sprzedawców i wewnętrznych ekspertów, mających odpowiednią wiedzę produktową i procesową. Odpowiednie zbudowanie sieci kontaktów w mediach społecznościowych, w celu dotarcia do właściwych buyer person B2B, to natomiast głównie już domena handlowców. Umiejętne połączenie obu tych obszarów w ramach prowadzenia działań social selling B2B zdecydowanie zwiększa możliwość generowania skutecznych szans sprzedaży.  

Social monitoring i prospecting

social selling, B2B prospecting - RPCONSULTING.pl

Media społecznościowe dla wielu osób stanowią skuteczne narzędzie prospectingu oraz monitorowania wątków tematycznych. W przypadku B2B najprościej jest w tym zakresie śledzić wybrane hasztagi w poszczególnych social mediach.

Na tej podstawie z łatwością jesteśmy w stanie wybrać interesujące nas tematy, informacje, a także w subtelny sposób dodawać komentarze do interesujących nas postów. To otwiera nam kolejne drzwi do budowania sieci kontaktów biznesowych, odpowiadania na potrzeby nabywcze potencjalnych klientów, a tym samym generowania leadów.

Dla bardziej zaawansowanych lub osób, którym zależy na precyzyjnym prospectingu, odpowiednim wsparciem będzie Sales Navigator – płatne narzędzie dostępne w ramach platformy LinkedIn. Oferuje ono bardzo szerokie możliwości budowania profilowanych baz kontaktów B2B, zawierających zarówno szczegółowe informacje na temat wybranych podmiotów branżowych, jak również pozwalające na precyzyjne zdefiniowanie osób decyzyjnych i person zakupowych w poszczególnych organizacjach. Korzystając z Sales Navigatora mamy także dodatkową możliwość monitorowania wzmianek o interesujących nas osobach, w tym także o zmianie ich miejsca pracy i zainteresowaniach zakupowych.

W przypadku „nasłuchu” pozostałych platform społecznościowych można wykorzystać inne, dedykowane ku temu narzędzia, które mogą okazać się bardzo pomocne w organizacji całego procesu social selling. Jako przykład może posłużyć tutaj Brand24.

Inbound sales jako efekt działań social selling

Każda przemyślana strategia powinna prowadzić do konkretnego celu. Podobnie jest w przypadku działań social selling. Podstawowym ich efektem jest generowanie szans sprzedaży – leadów przychodzących w procesie inbound sales.

Jak już zostało wspomniane, social selling B2B polega na umiejętnym dzieleniu się wiedzą w ramach odpowiednio dopasowanej tematyki wśród wyselekcjonowanej grupy docelowej person zakupowych. Działania te są zatem mocno uzależnione od realizowanej strategii marketingu treści.

Posty i informacje publikowane w mediach społecznościowych często odsyłają do artykułów i contentu źródłowego, zamieszczanych na blogach czy vlogach, a tym samym wspierają marketing przychodzący. Dzięki temu pojawia się z czasem tzw. inbound sales, czyli leady przychodzące – potencjalni klienci, którzy sami zainteresowani są nawiązaniem kontaktu handlowego, żeby poznać szczegóły oferty, która dokładnie odpowiada ich potrzebom zakupowym.

Sprzedaż przychodząca to niewątpliwie ogromna zaleta działań social selling.  

Social selling – pozostałe korzyści

Oprócz inbound sales, działania social selling w B2B niosą ze sobą szereg innych korzyści dla handlowców i firm, które reprezentują.

W przypadku osób odpowiedzialnych za sprzedaż podkreślić należy w szczególności:

 • Łatwość budowy dobrze dopasowanej sieci kontaktów biznesowych
 • Możliwość szybkiego i łatwego kontaktu z osobami, do których chcą dotrzeć z informacjami produktowymi
 • Większą skuteczność prowadzonych rozmów handlowych
 • Możliwość ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania cold callingu
 • Zwiększenie możliwości generowania szans sprzedaży

W przypadku firm zwracają uwagę takie czynniki jak np.:

 • Postrzeganie danego podmiotu jako organizacji eksperckiej o szerokiej wiedzy w wybranej tematyce
 • Większa łatwość przyciągnięcia do siebie wartościowych pracowników
 • Promocja wewnętrznych specjalistów

Social selling B2B w liczbach wg LinkedIn

Z raportu LinkedIn Global State of Sales 2022:

 • Wirtualna sprzedaż – około 1/3 sprzedawców (31%) twierdzi, że zawarła transakcje powyżej 500 000 USD bez spotkania z kupującym twarzą w twarz
 • Zdobywanie kupujących – 89% kupujących twierdzi, że chętniej rozważy markę, jeśli sprzedawca zmieni sposób myślenia kupującego

Z przeprowadzonego przez LinkedIn badania wewnętrznego wynika, że istnieje silna korelacja między przedstawicielami handlowymi o wysokim wskaźniku social selling a osiąganiem celów sprzedażowych:

 • Liderzy social selling tworzą o 45% więcej szans sprzedaży niż osoby o niskim wskaźniku
 • Firmy, które traktują priorytetowo social selling, mają o 51% większe szanse na osiągnięcie swojego limitu sprzedaży
 • 78% firm, które stosują social selling, osiąga lepsze wyniki niż te, które tego nie robią

Podsumowanie

Social selling to długofalowa strategia działań mających na celu nawiązywanie i budowanie trwałych relacji biznesowych, a tym samym generowanie szans sprzedaży poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. W przypadku relacji B2B realizowana często za pośrednictwem sieci LinkedIn.

Nie polega ona jednak na „zaczepianiu” użytkowników i wysyłaniu propozycji ofertowych w ramach zaproszenia do sieci kontaktów, a bazuje na dzieleniu się wartościową wiedzą i budowaniu eksperckiej marki wybranej organizacji, w efekcie czego z czasem pojawia się sprzedaż przychodząca.

Działania social selling B2B skutecznie integrują obszary marketingu i sprzedaży poprzez wykorzystanie strategii marketingu treści oraz umiejętność budowania bazy kontaktów i dystrybucji contentu.

Stanowią również doskonałe medium prospectingu i monitoringu wszelkiego typu wątków i informacji biznesowych.

Niewątpliwą zaletą działań sociel selling jest pozyskiwanie leadów przychodzących w procesie inbound sales. Jednakże zarówno handlowcy, jak i organizacje, które reprezentują, notują szereg innych korzyści, które powodują o atrakcyjności tej formy aktywności w mediach społecznościowych.

Główne korzyści uzyskiwane przez sprzedawców to wzrost efektywności, budowa precyzyjnej bazy kontaktów, eliminacja cold callingu, generowanie lepszej jakości leadów sprzedażowych.

W przypadku organizacji zwrócić uwagę należy na możliwość budowy eksperckiej marki i wizerunku, przyciąganie nowych pracowników oraz promocję wewnętrznych specjalistów.

Badania przeprowadzone przez platformę LinkedIn wskazują, że social selling to bardzo skuteczna strategia budowania relacji w B2B, która znacząco podnosi efektywność prowadzonych działań handlowych.

Chciałbyś wykorzystać media społecznościwe do budowania relacji biznesowych i generowania szans sprzedaży ?

👉 Zapraszam Cię do kontaktu. Chętnie poznam Twój punkt widzenia i odpowiem na Twoje pytania
Optymalizacja SEO - optymalizacja_strony_internetowej

Optymalizacja SEO a marketing przychodzący i generowanie leadów B2B

Optymalizacja SEO to słowo „klucz”, od którego większość firm zaczyna dyskusje w jaki sposób „przyciągnąć klientów na stronę internetową”. I rzeczywiście, optymalizacja strony internetowej stanowi podstawowy element strategii marketingu przychodzącego, co ma ogromne znaczenie przede wszystkim w marketingu B2B z punktu widzenia generowania leadów przychodzących, a tym samym tzw. sprzedaży przychodzącej (Inbound sales).

Dlaczego tak się dzieje?

W kontekście marketingu B2B wynika to głównie ze specyfiki zachowań kupujących. Dane podane przez firmę Microsoft informują o tym, że:

 • „93% decyzji o zakupie typu B2B rozpoczyna się od wyszukiwania w trybie online”
 • „Potencjalni klienci SEO mają współczynnik zamknięcia wynoszący 14,6% w porównaniu z jedynie 1,7% w przypadku metod tradycyjnych, takich jak reklamy drukowane”
 • „70–80% użytkowników wyszukiwarek koncentruje się na wynikach naturalnych, ignorując reklamy płatne”
 • „47% kupujących raportuje przejrzenie od 3 do 5 fragmentów zawartości przed nawiązaniem kontaktu z przedstawicielem handlowym”.

Optymalizacja strony internetowej jako element strategii treści

Optymalizacja SEO stanowi podstawowy element działań inbound marketing, jednakże – aby była odpowiednio skuteczna z punktu widzenia generowania leadów B2B – musi być realizowana zgodnie z opracowaną uprzednio strategią treści w ramach działań content marketingowych.

Tylko w takim przypadku optymalizacja strony internetowej będzie stanowić wsparcie dla zwiększania ruchu przychodzącego w naturalnych wynikach wyszukiwania oraz pozyskiwania sprzedaży przychodzącej.

Content marketing to oczywiście nie tylko optymalizacja SEO. Strategia treści obejmuje bowiem szereg działań, na które składają się tworzenie i dystrybucja zróżnicowanego contentu w wielu kanałach komunikacji (własnych i zewnętrznych). W efekcie równie istotny jest także pomiar ich skuteczności.

Specyfika zachowań klientów biznesowych jako potencjalnych nabywców powoduje jednak, że wyszukiwarka internetowa stanowi podstawowe narzędzie poszukiwania informacji na temat produktów i sprzedających. Dlatego też optymalizacja strony internetowej stanowi bardzo ważny element strategii dystrybucji treści w kanałach własnych i odgrywa kluczową rolę w marketingu przychodzącym z punktu widzenia generowania leadów B2B.

Optymalizacja SEO w marketingu B2B – na co zwrócić uwagę

optymalizacja SEO - proces; optymalizacja strony WWW

Żeby odpowiedzieć na pytanie jak przygotować skuteczną optymalizację strony internetowej, należy odwołać się do opracowanej przez nas strategii treści w marketingu B2B oraz zweryfikować kolejno poniższe zagadnienia.

 1. Do kogo planujemy skierować naszą komunikację – kto jest naszą personą zakupową, kto będzie czytał nasze treści i komu posłużą one jako wsparcie w rozwiązywaniu problemów, a następnie będą pomocne na etapie podejmowania decyzji zakupowej
 2. Jaką tematykę treści chcemy udostępniać – jakie informacje będą użyteczne i interesujące dla naszej buyer persony B2B, czego będzie chciała się dowiedzieć, jakich informacji może poszukiwać, jakie problemy może chcieć rozwiązać, jakie plany zakupowe może mieć na uwadze
 3. Jakie frazy kluczowe będą najlepiej wpisywały się w w/w tematykę – jakich słów kluczowych może używać nasza persona zakupowa poszukując istotnych dla niej informacji, jakie frazy kluczowe może wpisać bezpośrednio w wyszukiwarce internetowej
 4. Czy w/w frazy mają dla nas odpowiedni potencjał – jaka jest średnia liczba zapytań w wyszukiwarce na w/w słowa kluczowe, czy ich potencjał jest dla nas satysfakcjonujący oraz czy daje wystarczające szanse na zainteresowanie publikowaną treścią potencjalnych kupujących
 5. W jakiej formie chcemy publikować informacje – czy nasza persona zakupowa preferować będzie informacje w formie merytorycznych artykułów, okraszonych np. infografiką i prezentacją wideo, czy może będą to typowe syntetyczne „strony produktowe” prezentujące określone rozwiązania
 6. W jaki sposób planujemy zamieścić treści na stronie – czy będą to angażujące i edukujące artykuły, opisujące wybrane zagadnienie, zamieszczane np. w formie bloga, czy może chcemy koncentrować się na syntetycznej prezentacji informacji w formie „stron produktowych” w menu z ofertą
 7. Jak zadbać o przygotowanie wartościowych merytorycznie i angażujących treści – jak wdrożyć odpowiedni content writing, tzn. tworzenie treści, które będą wartościowe merytorycznie, angażujące użytkowników, poprawne językowo, a jednocześnie przyjazne dla wyszukiwarki
 8. W jaki sposób budować pozycję strony w wyszukiwarce – jak wdrożyć skuteczną strategię „link building” i pozyskiwać wartościowe linki zwrotne do serwisu (wewnętrzne i zewnętrzne)

👆 To właśnie jest optymalizacja strony internetowej !

Content writing i link building – jakie mają znaczenie dla SEO

Zarówno content writing, jak i link building mają bardzo duże znaczenie z punktu widzenia optymalizacji strony internetowej oraz budowy jej pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Właściwa optymalizacja SEO witryny internetowej kładzie nacisk na odpowiednie wdrożenie działań w obu tych obszarach. To pozwala przygotować wartościowe merytorycznie treści, które będą jednocześnie przyjazne dla wyszukiwarki internetowej, a ponadto pozyskiwać linki zwrotne do opublikowanego contentu, co przyczyni się do sukcesywnej budowy lepszej pozycji wybranych treści w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Działania te są zatem kluczowe, aby zwiększać ruch przychodzący do witryny internetowej, a tym samym generować leady przychodzące (inbound sales).

✅ Content Writing a optymalizacja SEO

 • Content writing – Kiedy już będziemy pewni, jakie treści, dla kogo, w jakim celu oraz w jakiej formie planujemy publikować na naszej stronie internetowej, musimy zadbać o to, aby stworzone treści były nie tylko wartościowe merytorycznie, ale także angażujące użytkowników, poprawne językowo, a jednocześnie przyjazne dla wyszukiwarki.

W szczególności powinny dawać odpowiedź naszym użytkownikom na postawione przez nich zagadnienie, a tym samym oferować im wartość dodaną. Kluczem jest tutaj merytoryka oraz to w jaki sposób odpowiemy na indywidualne potrzeby potencjalnego nabywcy, który akurat poszukuje dodatkowych informacji, w celu rozwiązania nurtującego go problemu.

👉 To właśnie zadanie dla content writera – aby skutecznie opisać wybrane zagadnienie, a tym samym udzielić właściwej odpowiedzi potencjalnemu klientowi w tematyce, w której poszukuje on informacji. A jednocześnie przygotować tę publikację w taki sposób, żeby była odpowiednio widoczna w wyszukiwarce internetowej, a tym samym łatwo możliwa do odnalezienia przez użytkownika, który szuka określonych informacji (treść przyjazna SEO).

Publikacja treści nie powinna mieć także charakteru jednorazowego (stworzyliśmy stronę WWW i „gotowe”). Tak być nie może, a nowy content należy tworzyć i publikować na bieżąco wraz z sukcesywnym rozwojem serwisu, oferty oraz wartości dodanej dla naszych aktualnych i potencjalnych klientów.

✅ Link building a optymalizacja strony internetowej i jej pozycjonowanie

 • Link building – Kiedy już stworzymy odpowiednio zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarki treści, zgodnie z zasadami content writingu, będą one wymagać promocji oraz sukcesywnej pracy nad budowaniem ich pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania poprzez pozyskiwanie linków zwrotnych (wewnętrznych i zewnętrznych). Wdrażając działania link building przechodzimy z optymalizacji SEO o krok dalej – tj. do pozycjonowania strony internetowej, co jest zadaniem praco- i czasochłonnym, wymagającym systematyczności.

Linki wewnętrzne dotyczą linków zwrotnych pozyskanych z innych podstron naszego serwisu, natomiast linki zewnętrzne to takie, które linkują do naszej treści z serwisów zamieszczonych w innych domenach internetowych. Ważne, aby domeny te były wartościowe, gdyż liczy się jakość linków zwrotnych, a nie ilość.

👉 Pozyskiwanie linków zwrotnych do wybranych treści w naszym serwisie internetowym nosi właśnie nazwę link building.

W tym zakresie musimy zadbać o odpowiednią strategię (plan) oraz taktykę (metody i źródła pozyskiwania linków), gdyż działania te muszą być przemyślane. Możemy je realizować samodzielnie (jeśli dysponujemy odpowiednią wiedzą) lub we współpracy z zewnętrznym ekspertem lub podmiotem, posiadającym doświadczenie w tym obszarze.

Musimy jednak pamiętać, że aby móc wdrażać skuteczne działania w zakresie pozyskiwania linków zwrotnych do wybranych treści na naszej stronie WWW, niezbędne jest wcześniejsze stworzenie odpowiednio zoptymalizowanego pod kątem SEO contentu.

Optymalizacja SEO – czy to trudne

Czy wiesz, że nie musisz być programistą ani posiadać szczególnej wiedzy z dziedziny IT, żeby optymalizować swoją stronę internetową pod kątem publikowanych w niej treści ?

Zabrzmiało niewiarygodnie 🤔

👇 Ale to prawda !

Jeśli trafnie zdefiniujesz pierwsze 6 punktów opisanych powyżej (na co zwrócić uwagę), a następnie w porozumieniu z ekspertem, stworzysz wartościowe i przyjazne SEO treści na stronę WWW, rozpoczniesz już optymalizację strony internetowej pod kątem jej widoczności w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Dodatkowo możesz wesprzeć swoje działania wdrożeniem strategii „link building”, co pozwoli Ci pozyskiwać linki zwrotne do Twoich publikacji, a tym samym przyczyni się do poprawy pozycji Twojej strony internetowej w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Podsumowanie

Optymalizacja SEO to kluczowy element działań w marketingu przychodzącym. Ma ona szczególne znaczenie w marketingu B2B, ze względu na specyfikę zachowań klientów biznesowych jako potencjalnych kupujących.

Aby optymalizacja strony internetowej była skuteczna, musi być prowadzona zgodnie ze strategią treści opracowaną w ramach działań content marketingowych. W szczególności istotne jest zdefiniowanie właściwej strategii komunikacji w odniesieniu do buyer persony B2B oraz tematyki treści, która będzie dla niej interesująca, a która przełoży się następnie na generowanie leadów przychodzących.

Aby tworzyć skuteczne treści nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy w obszarze IT. Ważne natomiast, abyś zadbał o content, który jest wartościowy merytorycznie, angażujący oraz oferujący wartość dodaną dla Twoich potencjalnych klientów. Możesz tworzyć go samodzielnie lub skorzystać z pomocy content writera.

Kiedy już upublikujesz swoje treści w serwisie i będzie Ci zależało na systematycznym budowaniu ich pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania, pomoże Ci w tym dodatkowo wdrożenie działań „link building”, a w ich efekcie pozyskiwanie linków zwrotnych do Twoich publikacji.

Potrzebujesz wartościowych merytorycznie i przyjaznych SEO treści na stronę WWW, dzięki którym pozyskasz leady przychodzące ?

👉 Zapraszam Cię do kontaktu. Chętnie zapoznam się z Twoją koncepcją, odpowiem na Twoje pytania oraz pomogę zaplanować i wdrożyć działania
content marketing w b2b

Content marketing w B2B, czyli znaczenie treści w pozyskiwaniu klientów biznesowych

Content marketing w B2B odgrywa kluczową rolę, gdyż dzięki odpowiedniej strategii marketingu treści jesteśmy w stanie przyciągnąć do nas bardziej świadomych, a tym samym wartościowych klientów.

Działania marketingowe, polegające na tworzeniu wartościowego merytorycznie i angażującego użytkownika contentu (content marketing), stosowane są od wielu lat zarówno w marketingu B2B, jak i B2C. Marketing treści nie jest zatem ani chwilową modą, ani tymczasowym trendem, natomiast ma on ogromne znaczenie z punktu widzenia całej strategii marketingowej w relacjach pomiędzy klientami biznesowymi (business to business marketing).

B2B content marketing stanowi także kluczowy element działań w obszarze marketingu przychodzącego (Inbound Marketing), w efekcie których pojawia się tzw. inbound sales, czyli przychodząca sprzedaż (przychodzące leady sprzedażowe).

Śmiało można powiedzieć, że koncepcja działań w marketingu B2B opiera się w szczególności na odpowiednio przemyślanej i zaplanowanej strategii w zakresie marketingu treści.

Potrzebujesz wsparcia w obszarze content marketing B2B ?

👉 Zapraszam Cię do kontaktu. Chętnie zapoznam się z Twoim problemem i odpowiem na Twoje pytanie.

Czym jest content marketing w B2B i jakie ma znaczenie w budowaniu relacji biznesowych

Marketing treści B2B jest niezwykle ważny w procesie pozyskiwania potencjalnych klientów. Wynika to bezpośrednio ze specyfiki zachowań nabywców biznesowych, którzy – zanim rozpoczną faktyczny proces zakupowy – w znakomitej większości – sami wyszukują potencjalnych dostawców, chcąc się jak najwięcej dowiedzieć o danym produkcie, usłudze, rozwiązaniu, a często nawet firmie i marce.

Zanim podejmą próbę rozmowy handlowej z reprezentantem wybranego podmiotu, starają się na własną rękę pozyskać jak najwięcej – ważnych z ich punktu widzenia – informacji, żeby być jak najlepiej przygotowanym do merytorycznej dyskusji ze sprzedawcą.

W tym celu korzystają głównie z wyszukiwarki internetowej, co nie jest niczym dziwnym, gdyż większość z nas podchodzi do procesu zakupowego bardzo podobnie (i nie tylko procesu zakupowego…).

Content marketing B2B odpowiada zatem bezpośrednio na potrzeby tej specyficznej grupy kupujących poprzez dostarczenie im pożądanych informacji na temat wybranego produktu bądź firmy.

Odpowiednio zaplanowany i realizowany w relacjach pomiędzy klientami marketing treści B2B ma zatem za zadanie bezpośrednio odpowiedzieć na postawiony przez potencjalnego nabywcę problem, jak również edukować i angażować użytkownika poprzez dostarczenie mu niezbędnej wiedzy i wartościowych informacji, które będą mu pomocne w procesie podejmowania decyzji zakupowej.

Tym samym content marketing B2B ma bezpośrednie pozytywne przełożenie na nawiązywanie i budowanie trwałych relacji biznesowych z potencjalnymi klientami B2B, jak również kreowanie pozycji eksperta w wybranej tematyce, branży lub zagadnieniu. To zdecydowanie podnosi prestiż marki i pozytywnie wpływa na postrzeganie danej organizacji przez potencjalnych kupujących.

Dlaczego warto tworzyć treści i jakiego rodzaju treści tworzyć

Nieodłącznym elementem skutecznego content marketingu B2B jest odpowiednia optymalizacja SEO witryny internetowej. Cała „sztuka” polega na tym, aby trafnie przewidzieć jakiego typu pytania lub problemy może mieć potencjalny klient biznesowy oraz jakich informacji będzie on poszukiwał w wyszukiwarce internetowej.

Na tej podstawie następnie należy w odpowiedni sposób zaplanować strategię treści oraz zadbać, aby dostarczony content był odpowiednio widoczny w wyszukiwarce internetowej, a tym samym został znaleziony przez naszego potencjalnego klienta. Niezbędny zatem jest tutaj odpowiedni „content writing”, czyli zaplanowanie właściwych słów kluczowych o odpowiednim potencjale wyszukań, a następnie stworzenie wartościowych merytorycznie treści, które edukują i dostarczają odpowiedniej wiedzy klientom B2B.

To zatem odpowiednio przygotowane treści są kluczowe w działaniach content marketing w B2B. Ponadto to właśnie o marketing treści B2B opiera się w największym stopniu skuteczna strategia business to business marketing.

Podstawowe elementy strategii content marketing w B2B

Realizacja działań w obszarze content marketing B2B, ukierunkowanych na nawiązywanie i budowanie relacji biznesowych wymaga opracowania planu, który następnie będzie systematycznie realizowany. Można go nazwać także koncepcją, a jeśli ktoś woli użyć pojęcia „strategia”, to określenie to będzie także adekwatne.

Do podstawowych elementów strategii marketingu treści w B2B należą:

 1. określenie właściwej persony zakupowej
 2. zdefiniowanie odpowiedniej tematyki treści
 3. wybór niezbędnych formatów dla publikacji contentu
 4. dystrybucja treści za pośrednictwem wielu kanałów
 5. planowanie i systematyka publikacji

Do kogo powinniśmy kierować komunikację w relacjach B2B

Persona zakupowa albo „buyer persona B2B” to hasło klucz, jeśli chodzi o content marketing w B2B. Żeby móc tworzyć skuteczne, angażujące oraz edukujące użytkownika treści, dzięki którym zamierzamy zyskiwać zainteresowanie, a docelowo pozyskiwać nowych klientów, musimy dokładnie określić kto będzie adresatem naszej komunikacji.

W marketingu B2B funkcjonuje pojęcie persony zakupowej, zwanej także buyer personą B2B. Jest to docelowa grupa odbiorców, zbudowana na podstawie naszej wiedzy o ich potrzebach, preferencjach, oczekiwaniach i problemach, które mają do rozwiązania; na które odpowiedź stanowią oferowane przez nas produkty, usługi czy rozwiązania.

W przypadku budowania profilu persony zakupowej ważne jest również uwzględnienie specyfiki procesu decyzyjnego w branży B2B, gdyż w przypadku większych organizacji na ostateczną decyzję o zakupie wpływ może mieć kilka osób z kilku różnych działów. I to właśnie one będą adresatami naszych treści.

Dlaczego mówimy o „personie” zakupowej?

Bo mamy w tym przypadku na myśli konkretną postać – osobę, do której kierujemy komunikację, która poszukuje określonych informacji, aby rozwiązać swój problem i pozyskać wiedzę w określonym temacie; która szuka dostawcy określonego produktu lub usługi, aby usprawnić realizację procesów biznesowych w swojej organizacji.

Im bardziej precyzyjnie zdefiniujemy profil buyer persony B2B, tym lepiej przygotujemy content i kierowany do potencjalnych klientów przekaz informacyjny.

👆 W tym miejscu zaczyna się właśnie content marketing B2B.

Content marketing w B2B – tematyka tworzonych treści

Żeby tworzyć angażujący content, należy w odpowiedni sposób przygotować treści zarówno w odniesieniu do zawartości merytorycznej, jak i formy publikacji.

Po uprzednim zdefiniowaniu profilu właściwej persony zakupowej musimy nakreślić tematykę treści, które chcemy do niej kierować. I tutaj znów „kłania się” optymalizacja SEO… Powinniśmy bowiem z jednej strony odczytać w odpowiedni sposób preferencje i oczekiwania naszej buyer persony B2B, a następnie przewidzieć w jaki sposób oraz z wykorzystaniem jakich słów kluczowych może ona próbować odnajdywać niezbędne dla siebie informacje.

Im trafniej zdefiniujemy potrzeby naszego potencjalnego klienta, tym bardziej precyzyjnie ustalimy właściwą tematykę treści, a dzięki temu lepiej przygotujemy content, który będzie przez niego preferowany. W taki właśnie sposób content marketing w B2B pozwala, aby to klienci samodzielnie odnaleźli informacje na temat naszej firmy, oferty produktowej czy propozycji rozwiązania określonego problemu. Dzięki temu z jednej strony budować będziemy stopniowo pozycję eksperta w wybranej branży lub tematyce, a z drugiej pozyskamy bardziej wartościowych i świadomych klientów.

Jakie formaty treści uwzględnia content marketing B2B

Słowo „treści” najczęściej kojarzy nam się z jakimś artykułem bądź inną formą informacji pisanej. Tymczasem szeroko pojęty content, który stanowi podstawę marketingu treści, dotyczy bardzo zróżnicowanych formatów.

Mamy tutaj do czynienia z wszelką formą informacji pisanej, w szczególności artykułów eksperckich o charakterze edukującym, zamieszczanych najczęściej na stronach internetowych w formie bloga lub bazy wiedzy. Ale także różnego typu e-booków czy poradników, które często stanowią tzw. „lead magnet” („gated content”), a zatem udostępniane są zainteresowanym w zamian za pozostawienie danych kontaktowych (np. po wypełnieniu formularzy). Stanowi to podstawowy element pozyskiwania leadów B2B wskutek działań content marketingowych.

Content to jednak nie tylko informacja pisana, w szczególności ze względu na to, że niektóre media (m. in. serwisy społecznościowe) preferują np. formaty wideo. Popularne są także podcasty czy webinary, które w znaczący sposób oferują potencjalnemu klientowi wartość dodaną.

A zatem mając na myśli content marketing B2B, należy mieć na uwadze wszelkiego rodzaju treści, które przysłużą się potencjalnemu nabywcy i pozwolą znaleźć rozwiązanie nurtującego go problemu. Wśród dostępnych formatów wyróżnić można m. in.:

 • teksty i artykuły na stronę WWW – blogowe, do bazy wiedzy, aktualności, wydarzenia itp.
 • posty / relacje w mediach społecznościowych
 • infografiki / prezentacje
 • podcasty
 • filmy promocyjne i utrwalone w formacie wideo wywiady
 • e-booki
 • webinary
 • e-mail marketing

Powyższe treści można także podzielić na grupy, pod względem wpływu na proces generowania leadów:

 1. treści SEO – pozwalające na zwiększenie ruchu przychodzącego do witryny, dzięki którym potencjalny klient trafia na naszą stronę WWW – m.in.:
  • artykuły dostępne w witrynie internetowej, nastawione na edukację i angażowanie użytkownika poprzez dostarczanie mu wartościowej wiedzy (np. artykuły blogowe)
  • „strony produktowe” zawierające informacje o ofercie i opis produktów, usług czy rozwiązań
 2. „gated content” / „lead magnet” – treści o dużym znaczeniu wartościowym dla użytkownika, w zamian za które skłonny będzie on przekazać swoje dane kontaktowe – jak np.:
  • e-booki
  • poradniki
  • webinary
  • podcasty
 3. treści o charakterze informacyjnym, ale także edukującym:
  • infografiki / prezentacje
  • filmy promocyjne i wywiady w formacie wideo
 4. treści dystrybuowane „na zewnątrz”, często krótkie i syntetyczne, ale odnoszące się do powyższych – jak np.:
  • posty w mediach społecznościowych
  • newslettery do subskrybentów
  • cold mailing

Content marketing B2B a dystrybucja treści w poszczególnych kanałach komunikacji

Tworzenie treści to tylko jeden z elementów strategii B2B content marketing. Równie ważna jest także dystrybucja przygotowanego contentu.

W tym zakresie możemy wykorzystać wiele kanałów komunikacji – wewnętrznych i zewnętrznych.

Przykładowe kanały dotarcia z treścią do klienta biznesowego to:

 1. kanały własne – jak np.:
  • własna (firmowa) strona WWW, w tym artykuły blogowe
  • własne lub firmowe profile w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
  • własne kanały w serwisach audio i wideo
  • newsletter do bazy subskrybentów
 2. kanały zewnętrzne (najczęściej płatne) – jak np.:
  • płatne, targetowane kampanie promocyjne (np. Goodle Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads)
  • współpraca redakcyjna (wortale i portale internetowe) – artykuły natywne i sponsorowane / newsy do Internetu
  • fora branżowe, grupy dyskusyjne, „precle” itp.
  • dystrybucja contentu poprzez płatne media center

Dobór kanałów komunikacji i dystrybucji treści jest sprawą indywidualną, uzależnioną od treści, jej formatu oraz odbiorcy. Content marketing w B2B duży nacisk kładzie na marketing przychodzący. Dzięki temu, wskutek odpowiedniej optymalizacji SEO, zainteresowany użytkownik prowadzony jest od momentu wpisania wybranej frazy w wyszukiwarkę do właściwych podstron serwisu, na których dostępne są treści jemu dedykowane. A docelowo do strony, dzięki której powinien zostać zakwalifikowany jako lead lub dokonać zakupu.

W przypadku dystrybucji treści, w zależności od kanału komunikacji, warto wesprzeć się rozwiązaniami w zakresie automatyzacji marketingu.

Planowanie i systematyka publikacji contentu

Aby móc skutecznie wdrażać strategię B2B content marketing, należy zadbać o tworzenie treści o odpowiedniej wartości merytorycznej, w niezbędnej ilości, ale także dystrybuowanej poprzez wybrane kanały komunikacji, w zaplanowanym czasie. Warto być w tym zakresie systematycznym

Marketing treści B2B uwzględnia w swoich działaniach zróżnicowanie tematyki i formatów treści, które można zaplanować i przygotować z wyprzedzeniem. Jednakże, aby nasze działania były skuteczne i użyteczne dla potencjalnego klienta, powinniśmy narzucić sobie harmonogram publikacji i dystrybucji contentu. Pomoże nam to w sukcesywnej rozbudowie bazy treści np. na firmowym blogu, a jednocześnie przyzwyczai naszych lojalnych odbiorców do regularnego korzystania z dystrybuowanej przez nas wiedzy. Wykorzystując content marketing w B2B zakładamy, że każda nowa informacja czy poruszone zagadnienie prowadzi docelowo do rozwiązania, które potencjalny klient biznesowy znajdzie u nas bądź za naszym pośrednictwem.

Częstotliwość publikacji zależy w dużej mierze od naszej oferty produktowej i tematyki, w której chcemy się wypowiadać. Na pewno jednak lepszym rozwiązaniem jest regularna publikacja nawet niewielkiej ilości treści (np. 1-2 artykuły czy posty tygodniowo) niż „wypuszczenie” dużej ilości odrębnych informacji w ciągu jednego dnia, a następnie „cisza” przez kilka tygodni.

Publikację i dystrybucję treści w poszczególnych kanałach komunikacji można także odpowiednio zaplanować i zautomatyzować. To może być pomocne, zwłaszcza jeśli mamy wcześniej przygotowany określony content i zależy nam na jego opublikowaniu i dystrybucji w konkretnych godzinach oraz w różnych mediach.

W przypadku małej organizacji i stosunkowo niewielkiej liczby artykułów, przygotowanie i dystrybucja treści wydają się nie sprawiać większych trudności. Informacje ukazują się zwykle nie częściej niż raz w tygodniu i – oprócz firmowej strony WWW – dystrybuowane są również w kanałach własnych, np. za pośrednictwem wybranych mediów społecznościowych czy też w formie newslettera do subskrybentów.

Problem pojawia się jednak, kiedy mamy do czynienia z większą strukturą, dużą ilością zróżnicowanego contentu, dywersyfikacją formatów oraz dystrybucją wielu treści w tym samym czasie w różnych kanałach komunikacji. Trzeba nad tym zapanować i jednocześnie zadbać o systematykę. Dlatego też w większych organizacjach korzysta się z różnego typu pomocnych narzędzi planistycznych, np. z „kalendarza treści”, który ułatwia zarządzanie publikacjami i przydzielanie zadań członkom zespołu redakcyjnego.

Podsumowanie

Zważywszy, że znakomita większość procesów zakupowych rozpoczyna się w wyszukiwarce internetowej, odpowiednio zaplanowany B2B content marketing pozwala dostarczyć zainteresowanym personom zakupowym wartościowe merytorycznie treści, wpisujące się w ich indywidualne oczekiwania i preferencje. To właśnie dzięki temu content marketing w B2B faktycznie sprzedaje.

👉 Tak, dokładnie – jeśli dobrze zaplanujesz działania w tym obszarze, możesz liczyć na zwiększenie liczby leadów przychodzących, które jednocześnie będą dla Ciebie bardziej wartościowe.

Dodatkowe korzyści, które osiągamy, dzięki wdrożeniu strategii marketingu treści w nawiązywaniu i budowaniu relacji B2B, to m. in.:

 • wzrost jakości bazy potencjalnych klientów
 • ułatwienie konwersji prospektów na leady
 • budowanie pozycji eksperta w wybranej tematyce

Content marketing w B2B wywiera duży wpływ na marketing przychodzący.

Aby skutecznie prowadzić działania w obszarze B2B content marketing, niezbędne jest przygotowanie planu działania, a następnie jego skrupulatne realizowanie.

Punkt wyjścia stanowi dokładne określenie profilu buyer persony B2B, do której kierować będziemy komunikację. Następnym krokiem jest zdefiniowanie właściwych tematów treści, odpowiadających bezpośrednio na potrzeby zakupowe potencjalnych klientów biznesowych oraz dobór odpowiednich dla nich formatów. Należy zadbać również o właściwą dystrybucję treści poprzez kanały własne oraz zewnętrzne, a tym samym o systematykę i regularność publikacji.

Zainteresował Cię ten artykuł ?

👉 Dowiedz się więcej i zaplanuj skuteczne działania wykorzystując content marketing B2B
Marketing B2B - RPCONSULTING.pl

Marketing B2B – czym się charakteryzuje

Marketing B2B jest obszarem marketingu, w ramach którego prowadzone są działania ukierunkowane na wsparcie w pozyskiwaniu klientów biznesowych i pomoc w budowaniu długotrwałych relacji firma-firma (business to business marketing).

Działania te mają odmienny charakter i wymiar, jak również kładą nacisk na inne kanały komunikacji, niż w przypadku marketingu B2C, choć wykorzystywane media w obu obszarach marketingu – B2B i B2C – są częściowo zbieżne ze sobą.

W przypadku marketingu B2B łatwo zauważyć dużo elementów wspólnych – a nawet uzupełniających się – ze sprzedażą B2B, której zadanie jest bardzo proste – pozyskać klienta i doprowadzić do finalizacji transakcji. To także zacieśnia współpracę ze sobą obu działów – marketingu i sprzedaży.

B2B marketing wykorzystuje także w inny sposób niż w przypadku B2C poszczególne kanały komunikacji, kładąc nacisk na inne działania, formę promocji oraz jej intensywność.

👇 Podstawowe kanały komunikacji wykorzystywane w marketingu B2B

Content marketing B2B

Marketing treści jest najważniejszym elementem strategii marketingu B2B.

Pozwala on przede wszystkim budować pozycję eksperta w danym temacie, zagadnieniu czy branży, dzięki opracowaniu i dystrybucji wartościowego merytorycznie contentu, odpowiadającego na problemy użytkowników, co w efekcie powoduje generowanie większego ruchu przychodzącego do Twojej witryny internetowej.

Oczywiście treści to nie tylko „artykuły” pisane na blogu, to także wszelkiego rodzaju filmy promocyjne, infografiki, zdjęcia, obrazy, prezentacje itp., które dystrybuowane są w wielu kanałach (np. social mediach, forach branżowych, wortalach internetowych, poprzez artykuły natywne, sponsorowane czy pisane „gościnnie”, e-booki, webinaria, nawiązane „media relations” czy newsy redakcyjne, itp.), ale mają na uwadze powyżej wskazany cel. Dlatego często posługujemy się terminem „content”, a tym samym działania te określamy jako „content marketing”.

W efekcie skutecznego wykorzystania marketingu treści zwiększa się Twoja widoczność w sieci, budujesz swoją markę i wizerunek, a także zachęcasz użytkowników do odwiedzania Twojej strony internetowej i zgłębiania poruszanej tam tematyki, by finalnie doprowadzić do nawiązania kontaktu, zbudowania relacji biznesowej i nawiązania współpracy.

Pamiętaj, że treści muszą być odpowiednio dostosowane do Twoich odbiorców, a zatem należy rozpocząć od dokładnego zdefiniowania grupy docelowej, określenia persony zakupowej, zweryfikowania, jakie są najważniejsze problemy, które Twoi odbiorcy (potencjalni klienci) chcieliby rozwiązać poprzez zdobytą od Ciebie wiedzę, co ich nurtuje, z czym nie potrafią sobie sami poradzić, jakich informacji poszukują.

Strona internetowa – podstawa strategii w marketingu B2B

Twoja strona internetowa to wizytówka Twojej firmy. Odgrywa ona kluczowe znaczenie w działaniach content marketingowych, jak również w całej strategii marketingu B2B.

Tworząc stronę internetową musisz zwrócić uwagę na kilka aspektów zasygnalizowanych poniżej. Kwestie design’u i funkcjonalności pozostawiam, gdyż to sprawa bardzo indywidualna, jednakże jest kilka obszarów, na które marketing B2B kładzie nacisk, podobnie jak to, że Twoja strona obowiązkowo musi posiadać także wersję mobilną.

Być może łatwiej będzie Ci zrozumieć w jaki sposób planować strategię działań w marketingu B2B na bazie strony WWW, kiedy zapoznasz się z przykładowym case study.

👇 Optymalizacja SEO

SEO optymalizacja strony WWW - marketing B2B / RP CONSULTING

Bez odpowiedniej optymalizacji contentu na stronie internetowej praktycznie nie masz możliwości, aby Twoje treści uzyskały widoczność w wyszukiwarce internetowej – a mówiąc bardziej dosadnie „ujrzały światło dzienne” – co przekłada się automatycznie na niewielki ruch przychodzący do twojej witryny i kładzie się cieniem na całą strategię content marketingową.

Żyjemy w czasach, w których treści o zbliżonej tematyce są „wszechobecne”, a niejednokrotnie mamy odczucie, że jest ich już zbyt dużo oraz że po raz kolejny czytamy te same informacje, tyle że w innym medium. To powoduje, że coraz trudniej jest uzyskać wysokie pozycje w wyszukiwarce na określone frazy kluczowe, zwłaszcza te, które są bardziej popularne.

Dlatego – oprócz odpowiedniej optymalizacji strony internetowej – często niezbędne są dodatkowe działania w zakresie SEO/link building, które pomogą w budowaniu jej pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Niezależnie od wszystkiego, odpowiednia optymalizacja strony WWW jest absolutnie konieczna, bo dopiero na tej podstawie można tworzyć koncepcję kolejnych działań poprawiających jej widoczność w sieci.

👇 Słowa kluczowe i tematyka

Jeśli chcesz publikować treści o określonej tematyce i budować pozycję Twojej strony w wyszukiwarce internetowej, musisz zdefiniować słowa kluczowe, po których chciałbyś, żeby Twoja strona WWW była odwiedzana.

Aby to odpowiednio zdefiniować, musisz wiedzieć, co jest ważne dla Twoich klientów, jakie mają problemy, które chcieliby rozwiązać, a tym samym jakich informacji i na jaki temat najczęściej szukają. Na tej podstawie możesz zweryfikować, jaka tematyka treści będzie dla Ciebie istotna, jakiej wiedzy dostarczyć Twoim użytkownikom oraz jak dużo treści dostępnych jest już w Internecie w odniesieniu do tej konkretnej tematyki.

Możesz też sprawdzić liczbę zapytań na konkretne „słowa kluczowe” i próbować tworzyć content na frazy o mniejszym natężeniu konkurencji, co pozwoli Ci szybciej zostać zauważonym.

👇 Blog

Takie centrum dla publikacji artykułów, prezentowania wiedzy i informacji w wybranej tematyce, zebranie wszystkich omawianych zagadnień w „jednym miejscu” to dobre rozwiązanie.

Musisz jednak mieć na uwadze, że „blogi”, „bazy wiedzy”, „centra informacji” itp. dostępne są na wielu stronach internetowych, na pewno również na stronach Twoich konkurentów.

Jeśli jednak Twój blog będzie czytelny, odpowiednio skategoryzowany, a prezentowane artykuły będą przedstawiać odpowiednią wartość merytoryczną dla Twoich potencjalnych klientów, na pewno odniesiesz z tego korzyść i zainteresujesz wiedzą swoich użytkowników.

Dzięki temu istnieje szansa, że taki użytkownik powróci w przyszłości do Ciebie z konkretnym pytaniem lub zapytaniem o współpracę.

👇 Generowanie leadów w marketingu B2B – dodatkowe funkcjonalności na stronie WWW

Twoja strona internetowa to także doskonałe medium dla przeprowadzania procesu prospectingu i generowania leadów sprzedażowych. To właśnie przychodzący ruch do Twojej witryny powoduje, że pojawiają się Twoi potencjalni nowi klienci.

Marketing B2B kładzie duży nacisk na działania wspierające realizację całego procesu sprzedaży B2B, a strona internetowa wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności może być ku temu bardzo pomocna.

Aby Twoja witryna wspierała Cię w nawiązywaniu kontaktu z potencjalnymi klientami oraz pomagała Ci zbierać wartościowe informacje na ich temat, powinieneś zadbać o kilka drobnych funkcjonalności, jak np.

👇 Call to Action (CTA) – wezwij do działania

To bardzo ważne, aby Twój potencjalny klient „zareagował” po przeczytaniu określonych treści na Twojej stronie WWW.

CTA powinno znaleźć się pod każdym Twoim artykułem i na poszczególnych podstronach. Może zostać zrealizowane na wiele sposobów, np. poprzez:

 • zwykłe proste odesłanie do podstrony z Twoimi danymi kontaktowymi, aby Twój klient mógł zadzwonić lub napisać maila z zapytaniem
 • prośbę o wypełnienie formularza kontaktowego, abyś po jego otrzymaniu mógł się z nim skontaktować i udzielić mu odpowiedni na nurtujące go pytania
 • dedykowany landing page, który pomoże Ci w analityce ruchu oraz zbieraniu informacji o Twoich potencjalnych klientach
 • umożliwienie skorzystania z dodatkowej wiedzy, np. poprzez pobranie e-booka, w zamian za pozostawienie danych kontaktowych

Ważne jest jedno – powinieneś doprowadzić do nawiązania kontaktu z Twoim zainteresowanym potencjalnym klientem.

👇 Linki wewnętrzne i wychodzące

Twoja strona internetowa to centrum informacji, a zatem musisz zadbać o to, by dostarczyć użytkownikowi wszystkie użyteczne dla niego treści. Powinieneś zatem zwrócić uwagę, aby w poszczególnych artykułach znalazły się odniesienia do szerszego opisu wybranych zagadnień na innych podstronach Twojego serwisu. Dobrze też odesłać użytkownika do obiektywnych, zewnętrznych źródeł informacji (poza Twoją stroną WWW).

Ma to wpływ nie tylko na intuicyjność i funkcjonalność całego serwisu, dbając o pozytywne doświadczenia użytkownika, ale także poprawia optymalizację strony internetowej.

👇 Analityka strony WWW

Analityka ruchu przychodzącego na stronę internetową jest bardzo ważna z punktu widzenia marketingu treści. Korzystając z dostępnych narzędzi (np. Google Analytics), masz możliwość dokładnego wglądu w to, które Twoje podstrony są najczęściej odwiedzane, jakie zapytania powodują, że użytkownicy trafiają na Twoją stronę, ile czasu w niej spędzają weryfikując określone treści itp.

Te informacje są dla Ciebie istotne z punktu widzenia strategii content marketingowej w marketingu B2B. Na podstawie wyciągniętych wniosków możesz np. modyfikować określone treści czy zwiększać objętość danej tematyki tworząc kolejne podstrony, by dostarczyć użytkownikom jeszcze więcej wartościowych informacji.

B2B marketing kładzie nacisk na wysoką wartość merytoryczną dostarczanych informacji za pośrednictwem publikowanego contentu, co przekłada się m. in. na dłuższy czas spędzony przez Twoich użytkowników w witrynie internetowej i niższy współczynnik odrzuceń.

Social Media/Social Selling

social media - marketing B2B / RP CONSULTING

Twoja strona WWW jest bardzo ważna, jednakże marketing B2B to nie tylko własna witryna. Aby skutecznie realizować działania promocyjne ukierunkowane na pozyskiwanie klientów B2B, bardzo ważne jest korzystanie ze wszystkich dostępnych kanałów komunikacji równocześnie.

Media społecznościowe są niezwykle popularnym, a także istotnym medium i nośnikiem informacji w całej strategii content marketingowej, natomiast z punktu widzenia marketingu B2B powinniśmy zdefiniować główny cel, który nam przyświeca.

Z jednej strony powinno być to budowanie marki i wizerunku oraz dystrybucja treści niezbędnych dla potencjalnych klientów, ale z drugiej strony na uwadze mamy to co dla nas najważniejsze, a więc pozyskanie kontaktu i zbudowanie relacji. Tu pewnie pojawia się płynna granicą pomiędzy tym, co uznamy za promocję w social mediach, a tym, co możemy zinterpretować już jako social selling i wejście nieco „w buty” sprzedaży B2B.

Nie będzie tutaj porady, które media społecznościowe należy uznać za bardziej lub mniej ważne, „lepsze” czy „gorsze”. W tym zakresie każdy musi podjąć indywidualną decyzję, z punktu widzenia optymalnej dla niego strategii marketingu B2B, mając na uwadze produkt, który posiada oraz branżę, w której działa, a także docelowych odbiorców, do których kieruje swoją ofertę. Oni też korzystają z poszczególnych serwisów społecznościowych.

Każde medium jest dobre, jeśli prowadzi nas do założonego celu i pozwala na budowanie świadomości marki i wizerunku, zwiększanie zasięgów dystrybucji contentu oraz pozyskiwania nowych klientów, a finalnie sprzedaży produktów i usług.

Różni producenci i dostawcy produktów, funkcjonujący w różnych branżach, będą często korzystać z zupełnie innych serwisów społecznościowych. Kiedy jednak korzystają z wielu serwisów równocześnie, powinni publikować w nich informacje zróżnicowane (lub przedstawione w zróżnicowany sposób), adekwatnie do przeznaczenia danego serwisu społecznościowego, jak również grupy docelowej, która się w nim znajduje.

Często zdarza się niestety, że na wszystkich profilach w poszczególnych social mediach powielane są te same informacje, co do formy i treści.

👇 Przykładowo:

👉 producent maszyn i urządzeń (np. robotów przemysłowych 🤔), który wyposaża w nie hale zakładów produkcyjnych, będzie zainteresowany raczej bezpośrednim dotarciem z informacjami produktowymi do dyrektorów produkcji oraz osób podejmujących decyzje inwestycyjne w danej fabryce niż typową promocją wizerunkową. Skoncentruje się pewnie zatem na wykorzystaniu sieci LinkedIn, w celu budowania własnej społeczności oraz dystrybucji merytorycznego, bogatego w informacje techniczne i użytkowe contentu, który ułatwi odbiorcom zapoznanie się z produktem i podejmowanie decyzji zakupowych. Dodatkowo na etapie prospectingu może wykorzystać Sales Navigatora, w celu dokładnego zidentyfikowania swoich person zakupowych. Nie oznacza to, że nie będzie również „chwalił się” np. nowymi wdrożeniami czy uczestnictwem w imprezach wystawienniczych, publikując zdjęcia na Instagramie🤔, jednakże wykorzystanie tego akurat medium społecznościowego będzie w tym przypadku z pewnością mniej intensywne;

👉 odmienną sytuację odnajdziemy np. w branży mody ślubnej. Większość salonów ślubnych publikuje piękne zdjęcia i filmy promujące swoje kolekcje sukien ślubnych właśnie na Instagramie, a właściciele czy pracownicy tych salonów na ogół nie posiadają nawet kont na LinkedInie. Tym samym, jeśli np. producent biżuterii ślubnej (który także prezentuje swoje kolekcje produktowe na Instagramie) będzie chciał nawiązać kontakt z salonem mody ślubnej, raczej wykorzysta to właśnie medium społecznościowe, w celu zaprezentowania swoich produktów i budowania rozpoznawalności marki wśród wybranej grupy docelowej.

Pamiętajmy, że marketing B2B mocno koreluje ze sprzedażą B2B, koncentrując się na pomocy w pozyskiwaniu klientów oraz wsparciu w nawiązywaniu i budowaniu trwałych relacji, w celu nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy firmami. Zwracajmy na to uwagę, kiedy decydujemy o doborze optymalnego kanału komunikacji, jak również sposobu przedstawienia informacji za jego pośrednictwem.

E-mail marketing/Newsletter/Cold mailing

Dostarczanie treści poprzez wiadomości e-mail jest od dawna codzienną praktyką, stosowaną także w działaniach z obszaru marketingu B2B.

Typowe działania e-mail marketing mogą być prowadzone zarówno w odniesieniu do potencjalnych nowych klientów na etapie prospectingu poprzez realizację kampanii cold mailingowych, jak również do naszych stałych klientów.

W tym drugim przypadku działania te możemy prowadzić np. w formie newsletterów, informujących o nowych produktach, usługach czy aktualnościach lub poprzez dedykowane kampanie w marketingu ABM, mające na celu koncentrację na najważniejszych klientach, którzy przynoszą nam największe korzyści, pod kątem sprzedaży im kolejnych produktów, usług i rozszerzenia możliwości współpracy o nowe obszary.

Marketing B2B – pozostałe obszary działań

Skupiliśmy się dotychczas na strategii marketingu B2B głównie w obszarze Internetu, z ukierunkowaniem na własną stronę WWW jako centrum dystrybucji contentu oraz media społecznościowe i pozostałe kanały komunikacji internetowej jako inne media dystrybucji tego contentu do naszych użytkowników i potencjalnych klientów.

Ważne jednak, aby pamiętać, że B2B marketing to nie tylko własna strona internetowa, własne media społecznościowe i kanał e-mail marketing. Dobór odpowiednich mediów i kanałów komunikacji jest zawsze indywidualny, gdyż wiąże się ze specyfiką danej branży, produktów, usług czy preferencji potencjalnych odbiorców, do których kierowana jest oferta.

Planując strategię marketingu B2B, zwróćmy uwagę również na:

 • publikację artykułów natywnych czy sponsorowanych w mediach branżowych (np. wortale o określonej tematyce), zwłaszcza tych, które są często i chętnie czytane przez potencjalnych naszych klientów
 • gościnne publikacje na stronach i blogach firm współpracujących, co ułatwia nam promocję do innej grupy klientów
 • organizację webinariów i dystrybucję e-booków
 • korzystanie z płatnych narzędzi reklamowych, jak np. Google Ads, które dają nam możliwości planowania targetowanych kampanii promocyjnych, ukierunkowanych na konkretne grupy użytkowników; podobnie dotyczy to poszczególnych serwisów w mediach społecznościowych
 • gościnne wystąpienia na konferencjach czy prowadzenie szkoleń w określonej tematyce
 • ekspozycje podczas i wizytacje eventów branżowych

👉 Pamiętaj, że marketing B2B to nie tylko działania on-line !

Podsumowanie

Marketing B2B to interesująca dziedzina, ale także i specjalizacja, koncentrująca się na innym typie klienta i sposobie promocji niż w przypadku marketingu B2C. Jest to szereg działań, które w dużym stopniu skorelowane są ze sprzedażą B2B, co powoduje, że oba działy – marketing i sprzedaż – powinny ze sobą blisko współpracować.

Podstawowym elementem planowania strategii w marketingu B2B są działania w zakresie marketingu treści, ukierunkowane na konkretną grupę docelową odbiorców. Dotyczą one zarówno tworzenia i publikowania contentu, jak również jego dystrybucji w wielu kanałach komunikacji (własnych i zewnętrznych). Dobór poszczególnych mediów, jak również specyfika treści uzależnione są od branży, profilu działalności klienta oraz oferty, którą chcemy dystrybuować.

Centrum skupienia ruchu przychodzącego oraz procesu generowania leadów sprzedażowych jest własna strona internetowa, która musi być odpowiednio zoptymalizowana, jak również pozwalająca na interakcję z użytkownikiem.

Marketing B2B to nie tylko działania on-line, choć ze względu na obecne preferencje, specyfikę zachowań użytkowników oraz sposób wyszukiwania informacji przez potencjalnych klientów, największy nacisk kładziony jest na media internetowe.

Potrzebujesz wsparcia w marketingu i sprzedaży B2B ?

👉 Zapraszam Cię do kontaktu. Chętnie zapoznam się z Twoim problemem i odpowiem na Twoje pytanie.
proces_sprzedazy_etapy_sprzedazy_b2b

Proces sprzedaży i etapy sprzedaży – jak zaplanować proces sprzedaży B2B

Czym jest proces sprzedaży, jakie jest jego znaczenie w prowadzonych działaniach handlowych i dlaczego jest on ważny?

Spróbujmy przeanalizować zagadnienie w kontekście sprzedaży B2B.

Proces sprzedaży możemy zdefiniować jako następujące po sobie, ściśle określone działania, których efektem jest skuteczne nawiązanie kontaktu handlowego B2B, a następnie przeprowadzenie transakcji, która skutkuje sprzedażą oferowanych przez nas produktów lub usług nabywcy.

Jak każdy proces, także i proces sprzedaży składa się z właściwych, następujących po sobie etapów. Są to kolejne kroki, które musimy wykonać w prowadzonych przez nas działaniach handlowych, aby były skuteczne.

Żeby odpowiednio ułożyć proces sprzedaży B2B lub zoptymalizować funkcjonujący już proces biznesowy, niezbędne jest zweryfikowanie i zaplanowanie każdego z etapów.

Proces sprzedaży B2B – etapy

#etapy-sprzedazy-b2b

Kolejne etapy sprzedaży w naszym procesie odnoszą się nie tylko do przeprowadzenia samej transakcji sprzedaży, ale wymagają także zaplanowania wcześniejszych działań, mających na celu nawiązanie kontaktu handlowego i zbudowanie relacji B2B.

👇 Proces sprzedaży B2B możemy podzielić zatem na kolejne, następujące po sobie etapy sprzedaży.

Proces sprzedaży B2B - etapy sprzedaży

✅ Etapy sprzedaży przed transakcją

👇 Zdefiniowanie właściwej persony zakupowej – buyer persony B2B

Na tym etapie procesu sprzedaży w pierwszej kolejności musimy dokonać dokładnego określenia profilu naszej persony zakupowej – w przypadku sprzedaży B2B będzie to konkretna osoba, pracująca w danej firmie, na określonym stanowisku, odpowiedzialna za decyzje zakupowe w segmencie produktowym, który chcemy zaoferować.

Na tej podstawie określamy zatem profil potencjalnego partnera handlowego B2B, do którego planujemy skierować naszą ofertę i jednocześnie profil osoby odpowiedzialnej za decyzje zakupowe w tejże organizacji. Możemy tutaj posłużyć się wieloma zróżnicowanymi kryteriami selekcji, dzięki którym maksymalnie zawęzimy krąg potencjalnych odbiorców, do których kierujemy naszą ofertę. Pod uwagę możemy wziąć kryteria selekcji, takie jak np.: branża i rodzaj prowadzonej działalności, segment klientów, do których dociera z ofertą, wielkość przedsiębiorstwa; czy jego struktura organizacyjna jest scentralizowana, czy rozproszona; preferowana przez nas lokalizacja, oczekiwane stanowisko osób decyzyjnych w interesującej nas tematyce itp.

Na tej podstawie zdefiniowaliśmy profil naszej persony zakupowej – buyer persony B2B, którą może być np.

Dyrektor Produkcji lub inna osoba odpowiedzialna za optymalizację i kontrolę procesów produkcyjnych, w tym zakup maszyn i urządzeń, pracująca w firmie z branży produkcji mebli, o skali średniego przedsiębiorstwa (zatrudnienie 50-250 osób), zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego.

👇 Prospecting – poszukiwanie klientów, zgodnie ze zdefiniowanym profilem persony B2B

Kolejnym etapem procesu sprzedaży B2B jest prospecting. W ramach tego kroku dokonujemy poszukiwania odpowiadających nam potencjalnych partnerów handlowych B2B, zgodnie ze zdefiniowanym profilem persony zakupowej, a w uproszczeniu – szukamy naszych buyer person B2B, które będą zainteresowane nawiązaniem z nami kontaktu, w celu otrzymania informacji, wykorzystując przy tym różnorakie dostępne media i narzędzia.

Można zatem powiedzieć, że prospecting to etap selekcji i weryfikacji potencjalnych partnerów handlowych B2B (person zakupowych), w celu zbudowania bazy danych B2B, na której przeprowadzać będziemy kolejne etapy sprzedaży.

Rozróżniamy pojęcia:

 • Suspect, czyli „podejrzewany/możliwy” klient – ktoś, kto może być zainteresowany naszym produktem lub usługą, jednakże nie posiadamy wiedzy w tym zakresie (wśród suspectów szukamy prospectów)
 • Prospect, czyli „potencjalny klient” – ktoś, kto wyraził zainteresowanie otrzymaniem informacji na temat firmy, produktu, usługi i udostępnił dane kontaktowe w tym celu (wśród prospectów szukamy leadów)
 • Lead, czyli „zainteresowany potencjalny klient” – ktoś, kto wyraził zainteresowanie ofertą (w bliższej lub dalszej przyszłości)

W trakcie przeprowadzania prospectingu korzystać możemy z wielu źródeł, takich jak m. in.: media społecznościowe (np. wpisy z określonym hasztagiem w poszczególnych serwisach), portale i wortale internetowe, branżowe zbiory danych, bazy uczestników eventów czy konferencji branżowych, artykuły i reklamy w mediach internetowych, prasie i czasopismach itp. To też zależne jest od specyfiki produktu, który posiadamy oraz profilu zdefiniowanej buyer persony B2B, do której chcemy dotrzeć.

Bardzo dobrym narzędziem do przeprowadzania prospectingu w procesie sprzedaży B2B jest Sales Navigator oferowany w ramach dodatkowej płatnej subskrypcji w serwisie społecznościowym LinkedIn. Z wykorzystaniem tego narzędzia oraz potencjału i funkcjonalności LinkedIn można nie tylko skutecznie przeprowadzić etap prospectingu, ale także prowadzić zaawansowane działania typu Social Selling, ukierunkowane już na nawiązywanie i budowanie relacji biznesowych z konkretnymi osobami.

Efektem prospectingu powinno być znalezienie jak największej liczby odpowiadających nam person zakupowych, które wyraziły zainteresowanie otrzymaniem od nas kolejnych informacji (prospect), w celu zbudowania bazy danych B2B.

👇 Stworzenie dedykowanej bazy danych kontaktów B2B na bazie przeprowadzonego procesu prospectingu

Kolejny etap sprzedaży w naszym procesie to stworzenie indywidualnie przygotowanego zbioru danych. W przypadku przeprowadzania zbiorczych kampanii sprzedażowych B2B tego typu zbiór bardzo często określa się jako dedykowana baza danych. Dedykowana, tzn. przygotowana stricte pod konkretną kampanię, w konkretnym celu, zawierająca wyselekcjonowane na podstawie indywidualnie zdefiniowanych kryteriów rekordy z informacjami.

Dedykowane bazy danych przygotowywane są na podstawie przeprowadzonego procesu prospectingu i zawierają informacje dotyczące sprecyzowanego profilu buyer persony B2B. Informacje w zbiorze danych zawierają bezpośrednie dane kontaktowe osób na określonych stanowiskach, odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w wybranym temacie.

Przykładowy rekord dedykowanego zbioru danych dla przeprowadzenia cold mailingu może zawierać informacje, takie jak np.:

 • nazwa firmy
 • adres strony internetowej
 • branża, w której działa przedsiębiorstwo
 • imię, nazwisko i stanowisko osoby decyzyjnej w wybranym temacie
 • bezpośredni adres e-mail do wskazanej osoby decyzyjnej

Tutaj warto nadmienić, że wraz z postępem technologicznym, który nieodłącznie towarzyszy działaniom marketingowym, dzięki różnego typu narzędziom IT, możliwe jest ustalenie indywidualnych, bezpośrednich adresów e-mail do naszych person zakupowych (dla cold mailingu jako kanału komunikacji). Bardzo często są to proste w obsłudze rozszerzenia, dodawane do przeglądarki Chrome, które pobierają dane np. z indywidualnych profili LinkedIn, jak również umożliwiają za ich pośrednictwem przeprowadzenie kampanii cold mailingowej.

Istnieją również narzędzia, które pozwalają na ustalenie bezpośrednich numerów telefonu kontaktowego, w przypadku wykorzystania cold callingu jako głównego kanału komunikacji.

👇 UWAGA

W przypadku przeprowadzania procesu prospectingu, a następnie tworzenia na jego podstawie dedykowanego zbioru danych z informacjami o naszych personach zakupowych, zbiór danych możemy tworzyć na bieżąco wraz każdorazowo podejmowaną próbą nawiązania kontaktu (jak opisano w kolejnym etapie sprzedaży). Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że:

 1. powstający sukcesywnie zbiór danych tworzony jest w oparciu o każdorazowo zweryfikowaną buyer personę B2B, z którą podjęto próbę nawiązania kontaktu
 2. ma gwarancję praktycznie 100% aktualności

👇 Generowanie leadów B2B, bazując na opracowanej dedykowanej bazie danych

Jest to niezwykle ważny etap sprzedaży w całym procesie sprzedaży B2B. Wynika to z faktu, iż na jego podstawie otrzymujemy bezpośrednią informację, kto konkretnie w danym momencie może być zainteresowany zakupem naszych produktów lub usług, do kogo należy powrócić w niedalekiej przyszłości, a kontakt do kogo należy na ten moment odłożyć na przyszłość.

Generowanie leadów B2B najkrócej można określić zatem jako podjęcie próby nawiązania kontaktu, w celu zainteresowania potencjalnego klienta informacjami na temat naszej firmy i oferty oraz zweryfikowania możliwości dokonania sprzedaży, a następnie zbudowania relacji B2B.

Proces sprzedaży B2B umożliwia na tym etapie wykorzystanie różnych technik i mediów. Najbardziej znane i powszechnie stosowane techniki w tym etapie sprzedaży to: social selling (np. LinkedIn), cold mailing, cold calling.

Efektem tego etapu sprzedaży jest otrzymanie konkretnych prospektów, którzy są zainteresowani naszymi produktami lub usługami, aby móc przeprowadzić indywidualną analizę potrzeb oraz złożyć im indywidualnie przygotowaną propozycję współpracy.

👇 UWAGA

Istnieje mnóstwo narzędzi automatyzujących proces generowania leadów B2B, jednakże pamiętajmy o tym, że mało kto lubi „rozmawiać” z botem (notabene pojawia się zatem pytanie czy wykorzystanie AI w marketingu nie zrobi więcej złego niż dobrego…🤔, ale nie o tym tutaj teraz 😉). Starajmy się zatem wszystkie informacje kierować personalnie, tak aby były one interpretowane przez odbiorcę jako przekazane indywidualnie i adresowane konkretnie do niego, a nie do innej osoby lub całej grupy.

Jako przykład można wskazać wykorzystanie cold mailingu jako kanału komunikacji – jest to skuteczne medium w procesie generowania leadow B2B, o ile kampania przygotowana jest w sposób poprawny; a żeby tak było niezwykle istotna jest personalizacja:

 1. do każdej persony zakupowej należy przesłać wiadomość indywidualną o indywidualnie przygotowanej dla niej treści, odpowiadającej na jej konkretne potrzeby i oczekiwania, budując jednocześnie bazę kontaktów sukcesywnie
 2. w przypadku automatyzowania akcji i wykorzystania narzędzi do realizacji zbiorczej wysyłki e-maili, pamiętajmy aby wiadomości personalizować (nie tylko w zakresie „Szanowny Panie Janie”, ale także w odniesieniu do treści, którą każdej personie zakupowej z osobna planujemy przekazać)

✅  Etapy sprzedaży – finalizacja transakcji

Proces sprzedaży B2B - finalizacja transakcji

👇 Analiza potrzeb – przeprowadzona indywidualnie, adekwatnie do branży i specyfiki produktu

Kiedy posiadamy już kontakt do konkretnych person zakupowych, które są zainteresowane zapoznaniem się ze szczegółami naszej propozycji, przychodzi czas na podjęcie próby zrealizowania transakcji.

W procesie sprzedaży B2B kluczowym etapem jest zatem odpowiednie przeprowadzenie analizy potrzeb. Oczywiście jest to zadanie bardzo indywidualne, które musi zostać dostosowane adekwatnie do branży i specyfiki działalności zarówno persony zakupowej, jak i nas jako oferenta.

Przykładów diametralnego zróżnicowania potrzeb zakupowych oraz ich stopnia komplikacji nie trzeba daleko szukać. Zgoła odmienne oczekiwania będzie miała Pani prowadząca niewielką kwiaciarnię, która codziennie rano oczekuje dostawy świeżych kwiatów, tych które najlepiej się sprzedają albo Pani prowadząca drobny salon mody ślubnej, która zamawia dodatkowe produkty w postaci akcesoriów dla swoich klientek, niż np. producent w branży meblarskiej, który planuje wyposażyć swoją halę produkcyjną w robota przemysłowego i nowe maszyny albo zakupić dedykowany system ERP z indywidualnie zaprojektowanymi funkcjonalnościami w poszczególnych modułach.

Tak czy inaczej ten etap sprzedaży jest niezwykle ważny dla całego procesu sprzedaży B2B, gdyż na jego podstawie wypracowane zostaje indywidualne rozwiązanie ofertowe oczekiwane przez potencjalnego nabywcę. Nie jest możliwe przygotowanie propozycji odpowiadającej na indywidualne potrzeby klienta, jeśli nie są one nam znane lub nie zostały doprecyzowane w odpowiedni sposób. Im dokładniej przeprowadzimy analizę potrzeb i poznamy preferencje i oczekiwania naszego partnera handlowego, tym lepiej i trafniej będziemy mogli odpowiedzieć i złożyć z naszej strony precyzyjną propozycję współpracy.

Efektem tego etapu sprzedaży powinno być zatem dokładne rozpoznanie potrzeb potencjalnego nabywcy, w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty.

👇 Oferta – przygotowana indywidualnie na bazie przeprowadzonej analizy potrzeb

Proces sprzedaży B2B na tym etapie pozwala nam skutecznie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby zakupowe naszego klienta. Im bardziej szczegółowo i dokładnie przeprowadziliśmy analizę potrzeb, tym bardziej precyzyjną, odpowiadającą na indywidualne potrzeby zakupowe, ofertę będziemy w stanie przygotować.

Oferta powinna zawierać pełną specyfikację techniczną oraz wskazanie propozycji ilościowych w zakresie poszczególnych produktów lub usług, a także informacje o ich cenach. Powinna odpowiadać dokładnie zakresowi oczekiwań, które zostały przez klienta przedstawione. Nie powinna zawierać informacji dodatkowych, wykraczających poza przeprowadzoną analizę potrzeb (o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione w trakcie prowadzonych rozmów). Jest to o tyle ważne, że przygotowana oferta często stanowi następnie załącznik do podpisywanej umowy współpracy bądź też znajduje odniesienie w treści wypełnianego formularza zamówienia.

W tym przypadku znów mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem skomplikowania produktowego, co determinuje sposób przygotowania oraz zakres informacji ofertowych. Jako przykład porównawczy może posłużyć mocno zróżnicowany zakres działalności przedstawiony podczas opisu wcześniejszego etapu sprzedaży – „Analizy potrzeb”.

Efektem tego etapu procesu sprzedaży B2B powinno być przygotowanie konkretnej propozycji ofertowej, odpowiadającej dokładnie na  indywidualne oczekiwania potencjalnego nabywcy.

👇 Przedstawienie oferty, prezentacja produktu lub usługi w uzgodniony sposób

Kiedy indywidualna oferta, odpowiadająca na zgłoszone potrzeby zakupowe naszego potencjalnego klienta, została już przygotowana, powinna zostać następnie odpowiednio zaprezentowana. To kolejny etap sprzedaży w całym procesie sprzedaży B2B.

Sposób prezentacji może być dowolny, o ile w danym przypadku będzie skuteczny. Powinniśmy tutaj przede wszystkim uwzględnić preferencje klienta i najlepiej mieć przygotowaną możliwość prezentacji oferty w różny sposób. Może to być np. bezpośrednie spotkanie w siedzibie klienta lub naszej, podczas którego przedstawimy rozwiązanie; spotkanie on-line czy prezentacja multimedialna albo nawet zwykłe przesłanie propozycji w formie korespondencji e-mail lub też odesłanie do prezentacji produktów w sklepie internetowym. W tym zakresie dostępnych jest wiele narzędzi i możliwości. Należy jednak dobrać je w sposób adekwatny do specyfiki naszego produktu czy usługi oraz dostosować się do oczekiwań drugiej strony. Bezpośrednie spotkanie nie zawsze jest konieczne i nie zawsze będzie preferowane przez drugą stronę. Taka sytuacja często ma miejsce w przypadku produktów gotowych, prostych, seryjnych, kiedy główny nacisk kładziony jest na cenę. W przypadku rozwiązań dedykowanych, tworzonych pod indywidualne potrzeby zakupowe, zwykle niezbędne będzie zorganizowanie spotkania w formie tradycyjnej lub on-line oraz szczegółowe zaprezentowanie produktu wraz z jego funkcjonalnością w odniesieniu do oczekiwanej przez klienta specyfiki.

Efektem tego etapu sprzedaży powinno być kompletne zaprezentowanie propozycji ofertowej, przygotowanej w odpowiedzi na zgłoszone przez potencjalnego klienta oczekiwania, a także udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

👇 Negocjacje

Zbliżamy się powoli do finalizacji transakcji. Proces sprzedaży na tym etapie zakłada komunikowanie się obu stron, w celu osiągnięcia porozumienia, dopięcia szczegółów i rozpoczęcia współpracy. Negocjacje mogą być mniej lub bardziej skomplikowane. W przypadku prostych, gotowych produktów mogą dotyczyć np. wyłącznie ceny lub warunków dostawy zamówienia. W przypadku dedykowanych, indywidualnie tworzonych rozwiązań bądź inwestycji, może pojawić się szereg czynników, które dla każdej ze stron mogą mieć znaczenie i będą podlegać dyskusji na tym etapie sprzedaży.

Efektem negocjacji powinno być dojście do kompromisu i wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, aby móc rozpocząć współpracę.

👇 Finalizacja transakcji

Finalnym etapem sprzedaży jest dopięcie transakcji, podpisanie zamówienia lub kontraktu i dokonanie sprzedaży zamówionych produktów lub usług.

Najważniejsza praca została wykonana, współpraca została rozpoczęta. Teraz czas na wdrożenie wypracowanego rozwiązania oraz dostawę zamówionych produktów.

Proces sprzedaży został zrealizowany z sukcesem. Czas rozpocząć obsługę posprzedażną.

 • Obsługa posprzedażna

Po sfinalizowaniu transakcji i dokonaniu sprzedaży zamówionych produktów lub usług przechodzimy do etapu obsługi posprzedażowej, którego zakres uzależniony będzie indywidualnie od specyfiki produktu i branży, w której działamy.

Podsumowanie

Poprawne ułożenie procesu sprzedaży B2B ma ogromne znaczenie dla skuteczności prowadzonych działań.

Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na szereg czynności, koniecznych do wykonania przed próbą dokonania faktycznej sprzedaży, mających na celu skuteczne nawiązanie kontaktu handlowego i zbudowanie relacji B2B. To dzięki nim uzyskamy informacje o konkretnych osobach zainteresowanych naszymi produktami, z którymi podejmiemy następnie próbę realizacji transakcji.

Następnie w dokładny sposób należy przeprowadzić analizę potrzeb i na tej podstawie przygotować indywidualną propozycję ofertową. Im lepiej poznamy preferencje naszego partnera handlowego, tym bardziej precyzyjnie odpowiemy na jego indywidualne oczekiwania, a tym samym uzyskamy większą szansę, że nasza oferta będzie korzystna.

Znaczenie ma także sposób przedstawienia oferty, gdyż na tym etapie sprzedaży prezentujemy nie tylko produkt, ale także reprezentowaną firmę i własną osobę. To jest ważny element budowania relacji, w celu sfinalizowania sprzedaży.

W procesie negocjacji powinniśmy wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, po to aby móc sfinalizować transakcję i rozpocząć współpracę biznesową.

Potrzebujesz wsparcia w marketingu i sprzedaży B2B ?

👉 Zapraszam Cię do kontaktu. Chętnie zapoznam się z Twoim problemem i odpowiem na Twoje pytanie.