Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW)
nie przewiduje się naborów w roku 2015