Go To Brand 2017 – 3.3.3 PO IR

10 stycznia 2017 r. planowane jest ogłoszenie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kolejnego konkursu w ramach poddziałania „Go To Brand” (3.3.3 PO IR) dla wszystkich 12 branż przewidzianych do wsparcia przez Ministerstwo Rozwoju.

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 200 mln złotych.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oferuje dofinansowanie rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynkach perspektywicznych.

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu projektów dla „Go To Brand” !

Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy przygotować Państwa projekty !