Go To Brand – wyniki konkursu nr 3/2017 – 390 projektów wybranych do dofinansowania

Niniejszym informujemy, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand – konkurs nr 3/2017. Ostatecznie do dofinansowania zostało wybranych 390 projektów.

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdują się 3 projekty, które zostały przygotowane przez naszą firmę.