Nowa perspektywa 2014-2020

Nowa perspektywa 2014-2020 przewiduje dla Polski możliwość otrzymania 72,9 mld euro w ramach Polityki Spójności. Najprawdopodobniej będzie to już ostatnie tak znaczące wsparcie dla rozwoju wybranych sektorów naszej gospodarki. Główny nacisk położony zostanie na integrację sektora nauki i sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw, w celu uczynienia polskiej gospodarki bardziej konkurencyjną.

Nowa perspektywa 2014-2020 zakłada do realizacji 10 celów tematycznych – 8 programów operacyjnych w ramach Polityki Spójności oraz 2 programy operacyjne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Nowa perspektywa 2014-2020 w ramach Polityki Spójności przewiduje dla Polski realizację 15 regionalnych programów oraz programu dla województwa mazowieckiego (jako regionu przejściowego). W ramach współfinansowania przewidziane jest połączenie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (55%) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (75%).

Jako jeden z głównych programów operacyjnych nowa perspektywa 2014-2020 zakłada program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw, który będzie realizowany pod nazwą Inteligentny Rozwój. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) stanowi w ramach nowej perspektywy finansowej następcę PO Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w okresie dotacyjnym 2007-2013.