Konsulting biznesowy, doradztwo biznesowe dla skutecznego zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw

Konsulting biznesowy dotyczy tematyki zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw. Jest to zagadnienie bardzo szerokie, co wynika z faktu, iż odnosi się do różnych obszarów tematycznych. Dlatego też firmy doradcze bądź indywidualni doradcy biznesowi specjalizują się w wybranych dziedzinach.

👉 Poznaj ofertę w zakresie doradztwa biznesowego

👉 Sprawdź w czym mogę Ci pomóc jako konsultant biznesowy

konsulting biznesowy - doradca biznesowy / konsultant biznesowy | RP CONSULTING Kompleksowa obsługa w zakresie konsultingu biznesowego obejmuje zwykle wszystkie aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak organizacja sprzedaży i marketingu, obsługi klienta, rozwoju eksportu, HR, administracji, logistyki i polityki magazynowej, dystrybucji, polityki finansowej czy restrukturyzacji wybranych podmiotów. Konsulting biznesowy może być zatem ukierunkowany wyłącznie na dane przedsiębiorstwo, ale także na określoną branżę, w której działa wybrana grupa podmiotów. Należy podkreślić jednak, że istotą skutecznego doradztwa biznesowego jest optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz danej organizacji, ukierunkowana na maksymalizację przychodów i redukcję kosztów poprzez planowanie i wdrażanie optymalnych modeli biznesowych.

Dziś bardzo często spotyka się także sytuację, kiedy konsulting biznesowy dotyczy wyłącznie wybranych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Najbardziej newralgiczne sfery związane są zwykle ze sprzedażą i marketingiem, gdyż te 2 aspekty stanowią główne motory napędowe rozwoju firm.

Doradztwo biznesowe pod kątem sprzedaży związane jest z optymalizacją i organizacją działań w kanale bezpośrednim, pośrednim, a także elektronicznym (e-commerce). Konsulting w zakresie sprzedaży B2B obejmuje także wsparcie w prowadzeniu kluczowych negocjacji dotyczących sprzedaży produktów i usług klientom docelowym oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami biznesowymi.

Doradztwo marketingowe obejmuje natomiast wszystkie zagadnienia związane z optymalizacją działań z punktu widzenia formuły 4 x P, planowaniem strategii marketingowej oraz jej wdrażaniem za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

Doradztwo eksportowe pozwala planować i wdrażać strategie internacjonalizacji, jak również pomaga w analizie rynków zagranicznych pod kątem ich potencjału dla wprowadzenia wybranych produktów i usług.

Każdy z tych obszarów doradztwa biznesowego może być także wspierany doradztwem w zakresie finansowania projektów i przedsięwzięć z zewnętrznych źródeł, takich jak np. dotacje z Funduszy Europejskich.

Dowiedz się więcej !

👉 Zapraszam do konsultacji