Konsulting biznesowy, doradztwo biznesowe – istotne aspekty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa

Konsulting biznesowy to bardzo szerokie zagadnienie, związane z zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa w zakresie konsultingu biznesowego obejmuje zwykle wszystkie aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak organizacja sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, HR, administracji, logistyki i polityki magazynowej, dystrybucji, polityki finansowej czy restrukturyzacji wybranych podmiotów. Konsulting biznesowy może być zatem ukierunkowany wyłącznie na dane przedsiębiorstwo, ale także na określoną branżę, w której działa wybrana grupa podmiotów. Należy podkreślić jednak, że istotą skutecznego doradztwa biznesowego jest optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz danej organizacji, ukierunkowana na maksymalizację przychodów i redukcję kosztów.

Dziś bardzo często spotyka się także sytuację, kiedy konsulting biznesowy dotyczy wyłącznie wybranych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Najbardziej newralgiczne sfery związane są zwykle ze sprzedażą i marketingiem, gdyż te 2 aspekty stanowią główne motory napędowe rozwoju firm.

Doradztwo biznesowe pod kątem sprzedaży związane jest z optymalizacją i organizacją działań B2B i B2C zarówno w kanale bezpośrednim, jak i pośrednim, a także elektronicznym, zwanym zwyczajowo e-commerce. Konsulting w zakresie sprzedaży B2B obejmuje także wsparcie w prowadzeniu kluczowych negocjacji dotyczących sprzedaży produktów i usług klientom docelowym oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami biznesowymi.

Doradztwo marketingowe obejmuje wszystkie zagadnienia związane z optymalizacją działań z punktu widzenia formuły 4 x P. W tym zakresie doradztwo biznesowe ukierunkowane jest na:

1. zarządzanie produktem:

– kreowanie produktów i wprowadzanie na rynek

– analiza cyklu życia produktu

– weryfikacja i modyfikacja produktów funkcjonujących na rynku

2. kształtowanie polityki cenowej:

– analiza rynku pod kątem cen w danym segmencie produktowym

– kształtowanie polityki cenowej na bazie trendów rynkowych

– analiza cen produktów konkurencyjnych

3. polityka dystrybucyjna:

– analiza polityki dystrybucyjnej w danym segmencie rynku/segmencie produktowym

– planowanie modelu dystrybucji dostosowanego do wybranych grup produktowych

4. promocja produktu, która jest zagadnieniem bardzo szerokim i często mylnie rozumianym jako wyłączny aspekt marketingu. W tym zakresie realizowane usługi obejmują takie zagadnienia jak:

– analiza polityki promocyjnej stosowanej w danym segmencie rynku/segmencie produktowym

– planowanie i wdrażanie działań promocyjno-reklamowych na wszystkich płaszczyznach (ATL, BTL, Outdoor, Internet, PR)

– weryfikacja skuteczności prowadzonych działań promocyjnych.