Go to Brand – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, 3.3.3 PO IR

Go to Brand – koszty kwalifikowane

Do działań promocyjnych, które mogą być finansowe przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:
a) misje wyjazdowe,
b) misje przyjazdowe,
c) stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
d) zakup usługi doradczej,
e) dodatkowe działania promocyjne.

Szczegółowy katalog wydatków – analogiczny jak dla roku 2019

Go To Brand 2020 – kwoty ryczałtowe

Wszystkie projekty w konkursie Go To Brand 2020 rozliczane są na bazie metody uproszczonej, w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Stanowi to duże ułatwienie przy rozliczaniu projektów, gdyż
wydatki rozliczane kwotami ryczałtowymi są traktowane jako wydatki poniesione.

Do wydatków rozliczanych kwotami ryczałtowymi nie stosuje się procedur wyboru wykonawców, o których mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych kwalifikowalności – “Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

  • Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte kwotą ryczałtową.
  • Beneficjent jest natomiast zobowiązany do posiadania dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów i zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Pozyskaj dofinansowanie
Go To Brand !

Go To Brand – archiwum konkursów

KONKURSY ZAKOŃCZONE z lat poprzednich:

(I) Rok 2016 – konkurs nr 1 zakończony:

(II) Rok 2017 – konkurs nr 2 zakończony:

2. konkurs: był skierowany jedynie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie

(III) Rok 2017 – konkurs nr 3 zakończony:

3. konkurs w roku 2017 – dla wszystkich 12 branż przewidzianych do wsparcia w ramach branżowych programów promocji oraz dla programów promocji o charakterze ogólnym:

(IV) Rok 2018 – konkurs nr 4 zakończony:

(V) Rok 2019 – konkurs nr 5 zakończony

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE GOSPODARCZE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin