Dotacje Eksportowe

Dofinansowanie rozwoju eksportu w poszczególnych Programach Operacyjnych

Dotacje eksportowe w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 (dotacje na eksport), przewidziane w ramach poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają się jak poniżej:

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR):

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

2. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW):

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM):

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki:

4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+):

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej:

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ):

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD):

Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw:

  • Poddziałanie nr 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne,
  • Poddziałanie nr 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL):

8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO):

9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP:

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP:

11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020):

12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego – RPO Lubuskie 2020:

13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20):

14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020):

Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

Pozyskaj dofinansowanie dla rozwoju Twojego eksportu

  • Jesteś zainteresowany rozwojem działalności na rynkach zagranicznych ?
  • Poszukujesz wsparcia finansowego internacjonalizację ?
  • Chcesz promować swoją działalność na targach i wystawach międzynarodowych ?
  • Planujesz sfinansować działania promocyjne na potrzeby rozwoju eksportu ?

Doradzimy i pomożemy Ci wybrać program optymalny dla Ciebie !

Przygotujemy Twój projekt i pozyskamy dofinansowanie !

Załatwimy wszelkie formalności związane z dokumentami !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin