Archiwa tagu: Go To Brand 2018

Go To Brand 2018, 3.3.3 PO IR – wyniki konkursu nr 4 w roku 2018

Informujemy, iż w dniu 21.08.2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand dla konkursu nr 4/2018.

Wszystkie listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dla każdego z konkursów w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand dostępne są na stronach PARP.

W konkursie Go To Brand 2018 (konkurs nr 4/2018):

1. w Generatorze Wniosków złożono 666 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 356 118,28 zł:

 • 208 wnioski na kwotę 85 350 037,12 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
 • 458 wniosków na kwotę 190 006 081,16 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.

2. dofinansowanie uzyskało:

 • 111 wniosków na kwotę 45 905 661,63 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim
 • 271 wniosków na kwotę 105 453 578,76 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w niniejszym konkursie znalazły się także projekty przygotowane przez RP CONSULTING.

Tym bardziej jest nam miło, iż pomimo faktu, iż zasady naboru dla konkursu Go To Brand w roku 2018 zostały mocno zmienione w stosunku do roku 2017 (ze względu na wprowadzenie tzw. kwot ryczałtowych) wykazaliśmy się 100% skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, Go To Brand w konkursie nr 4/2018.

Prowadzimy kompleksową obsługę projektów w ramach poddziałania Go To Brand, 3.3.3 PO IR:

 • pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów Go To Brand w konkursach w roku 2016, 2017 i 2018
 • prowadzimy pełną obsługę projektów dla każdego z w/w konkursów
 • rozliczamy przyznane dofinansowanie dla projektów Go To Brand:
 1. rozliczanych na zasadach standardowych – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zgodnie z procedurą zamówień
 2. rozliczanych na podstawie tzw. kwot ryczałtowych
 • jesteśmy skuteczni !
 • posiadamy udokumentowane doświadczenie poparte referencjami naszych Beneficjentów !
 • jesteśmy konkurencyjni cenowo !

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę współpracy !

Wszystkich zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu.

Go To Brand – informacje na temat konkursów 2018 i 2019

Go To Brand 2019

 • ogłoszenie konkursu: 25 stycznia 2019 r. – Sprawdź szczegóły !
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 25 lutego 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 r.
 • przewidziana kwota alokacji: 150 mln złotych

Szczegółowe informacje na temat konkursu Go To Brand 2019

Zapraszamy także na bezpośrednią stronę poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand

INFORMACJE ARCHIWALNE

Go To Brand 2018

Go To Brand 2018 - dofinansowanie na rozwoj eksportuInformujemy, że w dniu 1 marca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr 4 w roku 2018 dla poddziałania GO TO BRAND – 3.3.3 PO IR – WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH

SPRAWDŹ WYNIKI KONKURSU ! >>>

Nabór wniosków w terminie: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Go To Brand 2018 – Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Go To Brand 2018 – Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie: wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Go To Brand 2018 – Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

Go To Brand 2018 – Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

Go To Brand 2018 - dofinansowanie na rozwoj eksportua) jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,

b) co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,

c) branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,

d) branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;

– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;

– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Go To Brand 2018 – Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

a) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

b) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

c) koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

d) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

f) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

g) koszty reklamy w mediach targowych,

h) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

i) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

j) koszty informacyjno-promocyjne projektu. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5. Zasady przeprowadzania konkursu Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

NOWOŚĆ: Możliwość rozliczania wydatków w projekcie metodą uproszczoną – na podstawie kwot ryczałtowych

Dokumentacja konkursowa

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Go To Brand 2018, 3.3.3 PO IR – pula 150 mln zł na rozwój eksportu

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2017 r. ukazał się Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok.

Harmonogram przewiduje w roku 2018 nabór do poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand:

 • Planowane ogłoszenie konkursu Go To Brand 2018: 1 marca 2018 r.
 • Planowane rozpoczęcie naboru wniosków dla Go To Brand 2018: 4 kwietnia 2018 r.
 • Planowane zakończenie naboru wniosków dla Go To Brand 2018:  8 maja 2018 r.

point to virtual graphJak wskazuje harmonogram naboru wniosków na rok 2018 łączna, orientacyjna pula środków przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Go To Brand 2018 wynosi 150 mln złotych.

Pozyskaj dofinansowanie na rozwój eksportu !

Oferujemy kompleksowe usługi związane z obsługą projektów 3.3.3 PO IR Go To Brand:

– pozyskiwanie dofinansowania

– prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

Poznaj najważniejsze informacje i zasady dla poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand

Sprawdź nasze realizacje i referencje

Zapraszamy do kontaktu !