Fundusze Europejskie – pozyskiwanie i rozliczanie

Pozyskujemy dofinansowanie z Funduszy Europejskich, rozliczamy dotacje unijne oraz prowadzimy projekty naszych Klientów.

 • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami
 • Opracowujemy strategie internacjonalizacji
 • Przygotowujemy wnioski o płatność, w celu rozliczenia wydatków
 • Świadczymy dodatkowe usługi, związane z obsługą projektów

Nasza oferta, związana z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych obejmuje:

 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach wybranego programu (wniosek o dofinansowanie + załączniki),
 • a następnie – po uzyskaniu dofinansowania dla danego projektu – współpracę związaną z prowadzeniem projektu i rozliczaniem wydatków.

Obsługiwane programy

Poznaj programy operacyjne w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2021-2027 !

Obsługujemy programy realizowane na szczeblu krajowym i regionalnym, współpracując z różnymi instytucjami finansującymi, takimi jak np. PARP czy MCP.

W perspektywie dotacyjnej 2014-2020 koncentrowaliśmy się na obsłudze wybranych projektów, realizowanych w ramach poniższych Programów Operacyjnych:

Realizowane usługi

 • przygotowujemy dokumentację aplikacyjną (wnioski o dofinansowanie, strategie eksportowe)
 • prowadzimy projekty oraz kontakty z instytucjami finansującymi w imieniu Wnioskodawców/Beneficjentów
 • weryfikujemy dokumentację projektową związaną z ponoszonymi wydatkami (dokumenty księgowe, zamówienia / umowy współpracy)
 • pomagamy w realizacji procedury dotyczącej zamówień w projekcie (wybór wykonawcy, upublicznianie zamówień, obsługa Bazy Konkurencyjności)
 • rozliczamy dotacje (przygotowujemy wnioski sprawozdawcze, o płatności zaliczkowe, pośrednie oraz końcowe)
 • składamy dokumenty i prowadzimy korespondencję w imieniu Klienta poprzez system SL2014
 • współpracujemy z Beneficjentami przy wdrażaniu wybranych działań, np. związanych z rozwojem eksportu (szkolenia eksportowe, usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia, wyszukiwanie partnerów handlowych, opracowanie koncepcji wizerunku itp.)

Pozyskamy i rozliczymy dotację dla Twojej firmy

 • Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia dotacyjnego na planowane przedsięwzięcie ?
 • Chcesz pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich ?
 • Zastanawiasz się jaki program będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni ?

Doradzimy, pomożemy i załatwimy wszystkie formalności !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !